ความเหมือนและความแตกต่างระหว่างพระนาคปรกใบมะขาม และพระใบมะขาม

ความเหมือนและความแตกต่างระหว่างพระนาคปรกใบมะขาม และพระใบมะขาม
ความเหมือนและความแตกต่างระหว่างพระนาคปรกใบมะขาม และพระใบมะขาม

ผมเห็นหลายท่านเรียกพระเครื่องที่มีขนาดเล็กคล้ายใบมะขามว่าเป็นพระปรกใบมะขามทั้งหมด ทั้งที่ไม่มีนาคปรกหรือใบโพธิ์ปรกแล้วจะเรียกว่าพระปรกได้อย่างไร

ความหมายของพระนาคปรกใบมะขาม

พระนาคปรกใบมะขาม เป็นพระพุทธรูปประทับนั่งสมาธิ และมีพญานาคแผ่หัวเป็นพังพานขึ้นจากไหล่ไปปรกพระเศียรขององค์พระ เรียกว่าพระนาคปรก หรือปางนาคปรก เมื่อมีการสร้างพระนาคปรกเล็กคล้ายใบมะขาม จึงเรียกว่าพระนาคปรกใบมะขาม หรือเรียกสั้น ๆ เป็นภาษาพูดว่า พระปรกใบมะขาม และยังสามารถเรียกสั้น ๆ ว่าพระใบมะขาม

ความหมายของพระใบมะขาม

พระใบมะขาม เป็นพระพุทธรูปปางอะไรก็ได้ รวมถึงพระนาคปรกด้วย ที่มีขนาดเล็กคล้ายใบมะขาม จึงเรียกว่าพระใบมะขาม

ความเหมือนและความแตกต่างระหว่างพระนาคปรกใบมะขาม และพระใบมะขาม

พระนาคปรกใบมะขาม และพระใบมะขาม มีความเหมือนกันตรงที่มีขนาดเล็กคล้ายใบมะขาม

พระนาคปรกใบมะขาม หรือ พระปรกใบมะขาม ต้องมีพญานาคปรก

ส่วนพระใบมะขาม จะมีพญานาคปรกหรือไม่มีก็ได้ แต่ต้องมีขนาดคล้ายใบมะขาม

จะเรียกพระใบมะขามที่ไม่มีพญานาคปรก ว่าเป็นพระนาคปรกใบมะขาม หรือพระปรกใบมะขามไม่ได้ ต้องเรียกว่าพระใบมะขาม

ขอบคุณภาพประกอบเหรียญใบมะขามพระพุทธโสธร (ไม่ม่คำว่าปรกใบมะขาม) จากเว็บไซต์ web-pra.com และบทความพระนาคปรกใบมะขาม เกจิอาจารย์นิยมทำ

เห็นว่าบทความนี้มีประโยชน์ โปรดแชร์....

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง