บทความพระพุทธศาสนา

ทำไมวัตถุมงคลหลวงพ่อผินะ จึงอธิษฐานได้ และสัมฤทธิ์ผล

5 สิงหาคม 2021 | พระเครื่อง
ทำไมวัตถุมงคลหลวงพ่อผินะ จึงอธิษฐานได้ และสัมฤทธิ์ผล
ทำไมวัตถุมงคลหลวงพ่อผินะ จึงอธิษฐานได้ และสัมฤทธิ์ผล

ทำไมวัตถุมงคลหลวงพ่อผินะ จึงอธิษฐานได้ และสัมฤทธิ์ผล

ทำไมวัตุมงคลของหลวงพ่อผินะ หรือของพระเกจิอาจารย์อื่น ๆ มีหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ หลวงพ่อเต๋ วัดสามงาม เป็นต้น จึงอธิษฐานของพรได้ และมักจะสัมฤทธิ์ผลตามความปรารถนา ในเเรื่องนี้ ผมทราบมาว่า

 1. เพราะท่านใช้มวลสารพิเศษ ที่เกี่ยวข้องกับธาตุทั้ง 4 ได้แก่
  1. ปฐวีธาตุ ธาตุดิน
  2. อาโปธาตุ ธาตุน้ำ
  3. เตโชธาตุ ธาตุไฟ
  4. วาโยธาตุ ธาตุลม
  และธาตุเหล่านี้ได้จากรูปที่มีวิญญาณครอง รวมเข้าอีก 2 คือ อากาสธาตุ และ วิญญาณธาตุ เป็นมวลสารในการจัดสร้าง เป็นตัวเชื่อมความสัมพันธ์ต่อดวงวิญญาณทั้งหลายที่อยู่ในที่ต่าง (คำว่าดวงวิญญาณ หมายถึงทุกดวงจิตของสัตว์ที่หมู่เหล่า)
 2. ท่านได้ทำการอธิษฐานจิตหรือปลุกเสกไว้ประมาณว่า หากใครที่ได้ครอบครองบูชาวัตถุมงคลชิ้นนี้ เทวดาทั้งหลาย หรือบุคคลทั้งหลายที่เคยเป็นญาติหรือเคยมีความเกี่ยวข้องกับคนที่ครอบครองวัตถุมงคลนี้ ให้มาช่วยเหลือเขา ให้กิจการงานของเขาประสบความสำเร็จสมตามที่เขาอธิษฐานไว้ แต่การอธิษฐานจิตนี้ใช่ว่าใครจะทำก็สำเร็จผลนะ ต้องเป็นพระอาจารย์ที่ทรงศีล ทรงสมาธิ เป็นที่รักของเทวดาทั้งหลาย
 3. เพราะบุญของบุคคลผู้ที่ครอบครองวัตถุมงคลนั้น ๆ ว่ามีความสัมพันธ์กับเทวดาเหล่านั้นหรือไม่ เคยเป็นญาติกันมาไหม เคยช่วยเหลือกันไหม

ทั้งหมดนี้ เป็นแต่เพียงการตั้งข้อสังเกตของผมเท่านั้นนะครับ เพราะเหตุนี้ บางคนจึงอธิษฐานสำเร็จผล เพราะมีบุญที่เคยทำไว้ก่อน และเคยเกี่ยวข้องกับเทวดามาเป็น อาจจะมีญาติ เพื่อน พี่น้องที่เกิดเป็นเทวดาในขณะนั้น ฉะนั้น การขอพร หรืออธิษฐานใด ๆ ท่านควรทำความดีเป็นตัวเชื่อมโยงการช่วยเหลือจากเหล่าเทวดา เช่น ให้ทาน รักษาศีล สวดมนต์ภาวนา มีปิยวาจาเป็นที่รักของคนทั้งหลาย มีหิริและอัตตัปปะ เพราะนี่คือคุณธรรมของเทวดา และเชื่อมโยงให้เทวดานั้นมาช่วยเราตามแต่อธิษฐาน

ทั้งหมดนี้ เป็นความเชื่อของผมเองครับ

หัวใจเศรษฐี หลวงพ่อผินะ หรือพระในสมอง วัดสนมลาว

ดาว หลวงพ่อผินะ วัดสนมลาว เครื่องรางในฝัน อธิษฐานได้ 108

ดาวหลวงพ่อผินะ ดาวประกายแสง แรงลาภยศ หมดหนี้สิน

ได้มาแบบง่าย ๆ แบบนี้ที่หรือเรียกว่า “สมเด็จไพ่ป๊อก”

ถอดรหัส ปลัดหัวชะมด หลวงพ่อผินะ วัดสนมลาว

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง