บทความพระพุทธศาสนา

คาถาบูชาหลวงปู่เนียม วัดน้อย อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

1 สิงหาคม 2021 | คาถา
หลวงปู่เนียม วัดน้อย อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี
หลวงปู่เนียม วัดน้อย อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

คาถาบูชา หลวงปู่เนียม วัดน้อย

ตั้ง นะโม 3 จบ ระลึกถึงคุณพระรัตนตรัย และหลวงปู่เนียม

อิติ อะระหัง สุคะโต หลวงพ่อเนียม ธัมมะโชติ วัดน้อย นามะเต อาจะริโย เม ภันเต อายัสมา อาจะริโย เม ภันเต โหหิ (ว่าทั้งหมด 3 จบ)

พุทธัง ปัจจักขามิ ธัมมัง ปัจจักขามิ สังฆัง ปัจจักขามิ นะโมพุทธายะ (แล้วอธิฐาน)

พิจารณาจากบทคาถาแล้ว นอกจากเป็นคาถาบูชาท่านแล้ว ยังเป็นคำกล่าวฝากตัวเป็นศิษย์ท่านด้วย ฉะนั้น ใครที่ไม่มีวัตถุมงคล ไม่มีพระงบน้ำอ้อยหลวงพ่อเนียม ก็ให้กล่าวคาถานี้บูชาท่าน ระลึกถึงท่าน ฝากตัวเป็นศิษย์ท่าน อธิษฐานให้ท่านคุ้มครองป้องกันภัย แคล้วคลาดปลอดภัย หากใครได้ผ่านไปทางวัดน้อย อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี อย่าลืมเข้ากราบนมัสการ สวดคาถาบูชาท่าน และอธิษฐานขอพรจากท่าน

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง