คาถาบูชาหลวงปู่เอี่ยม วัดสะพานสูง อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

คาถาบูชาหลวงปู่เอี่ยม วัดสะพานสูง อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
คาถาบูชาหลวงปู่เอี่ยม วัดสะพานสูง อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

คาถาบูชาหลวงปู่เอี่ยม วัดสะพานสูง

นะโม ปะฐะมะ นามะ อาคันติมายะ อิติ ภะคะวา อุมะอะ จิตติ (ว่า 3 จบ)

คาถาบูชาหลวงปู่กลิ่น วัดสะพานสูง

นะโม จันทะรังสีนา อาคันติมายะ อิติ ภะคะวา มะอุอะ จิตติ (ว่า 3 จบ)

คาถาบูชาหลวงปู่ทองสุข วัดสะพานสูง

นะโม อินทะสาเร อาคันติมายะ อิติ ภะคะวา อะมะอุ จิตติ (ว่า 3 จบ)

  • ก่อนสวดคาถาบูชา ตั้ง นะโม 3 จบ
  • ระลึกถึงคุณพระรัตนตรัย พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ และหลวงปู่ที่เราต้องการกล่าวคำบูชา
  • กล่าวคาถาบูชา
  • อธิษฐานตามปรารถนา
เห็นว่าบทความนี้มีประโยชน์ โปรดแชร์....

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง