บทความพระพุทธศาสนา

คาถาบูชาปรอทกินทอง วิธีใช้ปรอทในการรักษาโรค

3 เมษายน 2020 | คาถา, เครื่องราง
ปรอทกินทอง ครูบาศรีอ่อง วัดบรรพตสถิตย์ จ.ลำปาง
ปรอทกินทอง ครูบาศรีอ่อง วัดบรรพตสถิตย์ จ.ลำปาง

ในส่วนของปรอทกินทอง พุทธคุณของปรอทกินทองผมได้เขียนมาหลายบทความแล้ว ซึ่งท่านสามารถหาดูได้จากบทความที่เกี่ยวข้องกับปรอทกินทองด้านล่างนี้ บทความนี้จะกล่าวถึงคาถาบูชาปรอทกินทอง

คาถาบูชาปรอทกินทอง

ตั้งนะโม 3 จบ ระลึกถึงครูอาจารย์ที่ได้สร้างปรอทนี้ขึ้นมา ขอบูชาพระคุณของท่าน แต่นั้นกล่าวคาถาบูชาปรอท

จิเจรุนิ กัณหะเนหะ

วิธีใช้ปรอทกินทอง

  • หากจะใช้ปรอทกินทองรักษาโรคอย่างใดอย่างหนึ่ง ตั้งจิตให้มั่น ตั้งนะโม 3 จบ
    เอาปรอทนี้ภาวนาด้วยพระคาถา “ สัมพุทโธ ” ดังนี้

สัมพุทโธ ทิปะทัง เสฏโฐ นิสินโน เจวะ มัชฌิเม

โกณฑัญโญ ปุพพะภาเค จะ อาคเณยเย จะ กัสสะโป

สารีปุตโต จะ ทักขิเณ หะระติเย อุปาลิ จะ

ปัจฉิมเมปิ จะ อานันโท พายัพเพ จะ คะวัมปะติ

โมคคัลลาโน จะ อุตตะเร อีสาเนปิ จะ ราหุโล

อิเม โข มังคะลา พุทธา สัพเพ อิธะ ปะติฏฐิตา

วันทิตา เต จะ อ้มเหหิ สักกาเรหิ จะ ปูชิตา

เอเตสัง อานุภาเวนะ สัพพะโสตถี ภะวันตุ โน

อิจเจวะมัจจันตะนะมัสสะเนยยัง

นะมัสสะมาโน ระตะนัตตะยัง ยัง

ปุญญาภิสันทัง วิปุลัง อะลัตถัง

ตัสสานุภาเวนะ หะตันตะราโยฯ

สวด 9 จบ แล้วอธิษฐานบุญบารมีเพื่อให้หายจากโรคภัย อาการของโรคก็จะค่อย ๆ ทุเลาเบาบางลงไป

  • ใช้ปรอทรักษาโรคอัมพฤกษ์ อัมพาต อาการเคล็ดขัดยอก เหน็บชา อาการปวดบวม
    ให้ใช้ปรอทถูหรือกดขยี้ลงไปให้ทั่วบริเวณที่เป็นประมาณ 30-60 นาที แล้วจึงใช้น้ำมันที่ช่วยในการขยายเส้นทาจะทำให้หายเร็วขึ้น
  • ใช้รักษาเนื้องอก กระดูกงอก หรือซีสต์ ให้เอาปรอทกดขยี้ตรงบริเวณที่เป็นนั้น วันแรกกด 10 นาที วันที่สองกดขยี้ 20 นาที วันที่สามกดขยี 30 นาที จากนั้นจึงหาน้ำมันว่านที่หุงด้วยปรอททาไปด้วย ลองทำดู 3 วัน
  • บางท่านก็แช่ปรอทลงในน้ำผึ้งเพื่อรับประทานเป็นยาอายุวัฒนะก็มี เชื่อว่าให้ปรอทกินน้ำผึ้งและแล้วให้ปรอทนั้นปล่อยพลังงานออกมาในน้ำผึ้งให้แก่เรา

วิธีการใช้ปรอทนี้ เป็นความเชื่อนะครับ ซึ่งจริง ๆ แล้วการใช้ปรอทมีมากมายนัก ปรอทมีสรรพคุณตามความเชื่อครอบจักรวาล ที่เขียนมาทั้งหมดผมก็ไม่เคยทำ ฉะนั้น โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่านแล้วในการเลือกปฏิบัติ