บทความพระพุทธศาสนา

ถวายอะไรดียุค 4.0 อานิสงส์จะได้แรง เร็ว ไม่ติดขัด

5 กรกฎาคม 2019 | สังฆทาน

เราต้องทำความเข้าใจ เปิดใจให้กว้างว่า พระพุทธศาสนาไม่ได้มีแต่เฉพาะในประเทศไทย ประชากรที่นับถือพระพุทธศาสนาก็ไม่ได้มีแต่คนในประเทศไทย การทำบุญก็เช่นกัน ไม่ได้มีแต่คนไทยเท่านั้น ประเทศอื่น ๆ ที่พระพุทธศาสนาเข้าไปถึงเขาก็มีการทำบุญเช่นกัน อย่างประเทศฮ่องกง ไต้หวัน ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา อังกฤษ นิวซีแลนด์เป็นต้น ซึ่งประเทศเหล่านี้พระพุทธศาสนาได้เข้าไปในยุคที่ประเทศเขาเจริญด้านวัตถุแล้ว ในยุคที่ประเทศเขาปูพื้นกระเบื้องสวย ๆ พรมนุ่ม ๆ แล้ว จะให้เขามาถอนต้นกก ทอเสื่อ เหลาไม้จิ้มฟันทำบุญถวายพระอย่างนั้นหรือ เขาก็ย่อมถวายในสิ่งที่พวกเขามี ในสิ่งที่พวกเขาใช้กันเกลื่อนกลาดในชีวิตประจำวันของพวกเขา ซึ่งพวกเขาถือว่าเป็นเรื่องปกติที่ต้องมีต้องใช้ พวกเขาถวายอะไรบ้าง มาดูกัน

โทรศัพท์
โทรศัพท์

สังฆทานยุค 4.0

ถวายคอมพิวเตอร์
เมื่อก่อนเจ้าอาวาสวัดในเมืองไทยเราห้ามพระลูกวัดเรียนพิมพ์ดีดเรียนคอมพิวเตอร์ อ้างว่าเป็นความรู้ของฆราวาส ไม่เหมาะไม่งาม แต่ก็มีพระลูกวัดบางรูปแอบไปเรียน (ในที่ควรเรียน) จนมีความสามารถในการพิมพ์ดีด จัดทำเอกสารต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี รู้เท่าทันคน ต่อมายุคสมัยมันเปลี่ยนไปเร็วมาก มีนโยบายให้วัดต่าง ๆ ต้องทำเอกสาร บัญชี หนังสือนู่นนี่นั่น ท่านเจ้าอาวาสรูปเดิมต้องมาขอให้พระลูกรูปที่ตนเคยห้ามไม่ให้เรียนคอมพิวเตอร์มาช่วยงานด้านเอกสาร ด้านการติดต่อกับหน่วยงานราชการ นั่นจะเห็นได้ว่า ของที่เรามองว่าไม่ควรในยุคหนึ่ง อาจจะมีความจำเป็นต้องใช้ในอีกยุคหนึ่งก็ได้ ของที่เราคิดว่าไม่ควรในประเทศหนึ่ง อาจจะควรกับอีกประเทศหนึ่งก็ได้

ถวายโทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต
อันนี้เป็นเรื่องจริง มีผู้ถวายจริง ๆ เขาไม่ได้คิดมากเหมือนคนไทย ว่าพระได้โทรศัพท์ไปแล้วจะนำไปทำอะไร จะไปคุยกับใคร คิดยังกะว่าตนเองเป็นเจ้าของพระอย่างนั้นแหล่ะ เขาถวายเพราะคิดว่าควรถวายและเขาถวายได้ เขาถวายเพราะคิดว่าพระหรือวัดต้องใช้ในชีวิตประจำวัน โทรแจ้งขอความช่วยเหลือต่าง ๆ ติดตามข่าวสารการแจ้งเตือนภัยจากโจรภัยและภัยที่เกิดจากธรรมชาติเป็นต้น

ถวายอินเตอร์เน็ต ถวายค่าบริการอินเตอร์เน็ต
อินเตอร์เน็ต วัดในต่างประเทศมีกันทุกวัดญาติโยมกรรมการวัดและบุคคลทั่วไปร่วมกันสร้างถวายและยังถวายค่าบริการให้อีก เพราะเขามองเห็นว่าประเทศนี้ต้องใช้ คนที่อยู่ในประเทศนี้ต้องใช้ พวกเขาไม่ได้จำกัดสิทธิเสรีของพระของบุคคลแต่อย่างไร และที่สำคัญเขาใช้คำว่าใช้อินเตอร์เน็ต (use) ผมล่ะแปลกใจเป็นอย่างมาก ทำไมคนไทยใช้คำว่าเล่นอินเตอร์ เล่นโทรศัพท์ เล่นไลน์ อย่างนี้เป็นต้น ที่ถูกต้องควรใช้คำว่าใช้อินเตอร์เน็ต ใช้โทรศัพท์ ใช้ไลน์

ถวายกาแฟ starbucks
เรื่องกาแฟนี้พูดสักหน่อยหลายปีก่อนมีข่าวโจมตีพระฉันของหรูของแพง เหตุเพราะโยมถวายกาแฟ starbucks เรื่องมันมีอยู่ว่าในสหรัฐอเมริกา เมื่อเวลาพระจะไปกิจนิมนต์หรือไปต่างวัดก็ต้องอาศัยรถของโยมพาขับไป ซึ่งการเดินทางไปแต่ละวัดนั้นใช้เวลา 3-4 ชั่วโมง ก็ต้องมีแวะเข้าห้องน้ำบ้างล่ะ แต่ห้องน้ำในสหรัฐไม่ได้อยู่ข้างนอกปั้มหรือนอกร้านเหมือนบ้านเรา มันอยู่ข้างในร้าน เมื่อแวะเข้าห้องน้ำใช้บริการห้องน้ำทางร้านเขาแล้ว โยมก็ซื้อกาแฟ starbucks ถวายพระ และนิมนต์พระฉันที่ร้าน ซึ่งมันเป็นยี้ห้อที่โหลที่สุดหมายความว่ามันมีขายอยู่ทั่วไปในประเทศนี้ จะให้โยมวิ่งไปหาซื้อกาแฟโบราณข้างถนนเหมือนบ้านเราหรือก็ไม่มี
คนเราเมื่อเห็นผู้อื่นได้ทำบุญแทนที่จะอนุโมทนาเพื่อให้เกิดบุญกลับต่อว่าให้เสียหายว่าพระฉัน starbucks ของหรู ตนเองก็ไม่ได้ซื้อถวาย นี่แหล่ะเขาถึงพูดว่า “ความชั่วอันคนชั่วทำได้ง่าย” แค่เห็นภาพของคนอื่นที่เราไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ด้วย ความชั่วมันก็ผุดขึ้นในสมอง และแสดงออกมาทางตัวอักษร กาย วาจาแล้ว

starbucks มีขายทั่วไป เหมือนกาแฟข้างถนนบ้านเรา
starbucks มีขายทั่วไป กาแฟข้างถนนบ้านเรายังหายากกว่า

คำถวายคอมพิวเตอร์

ยัคเฆ ภันเต สังโฆ ปะฏิชานาตุ มะยัง เอตัง วิเสสะมุทธายันตัง (คณิตะกะระณานัง) สะปะริวารัง สังฆะกิจเจสุ วะลัญชะนัตถายะ อิมัสมิง อาราเม ภิกขุสังฆัสสะ นิยยาเทมะ สาธุ โน ภันเต อะยัง สังฆะกิจเจสุ วะลัญชะนัตถายะ วิเสสะมุทธายันตัสสะ(คณิตะกะระณานัสส) ทานัสสะ อานิสังโส อัมหากัญเจวะ มาตาปิตุอาทีนัญจะ ปิยะชะนานัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ สังวัตตะตุ ฯ

ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวายเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมกับของบริวารนี้ แก่พระภิกษุสงฆ์ ในพระอารามนี้ เพื่อประโยชน์เป็นเครื่องอาศัยใช้สอย ในกิจการของสงฆ์ทั้งหลาย ขออานิสงส์แห่งการถวายเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อประโยชน์เป็นเครื่องอาศัยใช้สอย ในกิจการของสงฆ์ทั้งหลายเหล่านี้ ของข้าพเจ้าทั้งหลาย จงเป็นไป เพื่อประโยชน์ เพื่อความสุข แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วย แก่ปิยชนทั้งหลายมีมารดาบิดาเป็นตนด้วย ตลอดกาลนาน เทอญ ฯ

คำถวายโทรศัพท์ เป็นสังฆทาน

ยัคเฆ ภันเต สังโฆ ปะฏิชานาตุ มะยัง เอตัง ทูระสัททะสะวะนะยันตัง สะปะริวารัง สังฆะกิจเจสุ วะลัญชะนัตถายะ อิมัสมิง อาราเม ภิกขุสังฆัสสะ นิยยาเทมะ สาธุ โน ภันเต อะยัง สังฆะกิจเจสุ วะลัญชะนัตถายะ ทูระสัททะสะวะนะยันตัสสะ ทานัสสะ อานิสังโส อัมหากัญเจวะ มาตาปิตุอาทีนัญจะ ปิยะชะนานัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ สังวัตตะตุ ฯ

ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวายเครื่องโทรศัพท์ พร้อมกับของบริวารนี้ แก่พระภิกษุสงฆ์ ในพระอารามนี้ เพื่อประโยชน์เป็นเครื่องอาศัยใช้สอย ในกิจการของสงฆ์ทั้งหลาย ขออานิสงส์แห่งการถวายเครื่องโทรศัพท์ เพื่อประโยชน์เป็นเครื่องอาศัยใช้สอย ในกิจการของสงฆ์ทั้งหลายเหล่านี้ ของข้าพเจ้าทั้งหลาย จงเป็นไป เพื่อประโยชน์ เพื่อความสุข แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วย แก่ปิยชนทั้งหลายมีมารดาบิดาเป็นตนด้วย ตลอดกาลนาน เทอญ ฯ

อย่างไรก็แล้วแต่ เราควรเลือกถวายสิ่งที่เหมาะ สิ่งที่ควรแก่การใช้งาน เน้นประโยชน์การใช้งานเป็นสำคัญ ของแพง ของดีมีคุณภาพถวายได้ทั้งนั้น ไม่ผิดแต่อย่างใด ถ้ากล่าวถึงอานิสงส์ของการถวายสิ่งเหล่านี้ เชื่อว่า

  • ทำให้เป็นคนมีความฉลาด มีปัญญา รู้เท่าทันคน
  • เป็นคนที่มองโลกในแง่บวกอยู่เสมอ
  • เป็นคนที่รู้จักกาลเทศะ รู้จักชุมชน สถานเป็นต้น
  • เป็นคนคิดเห็นประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นในปัจจุบัน ให้ความสำคัญกับปัจจุบัน
  • การถวายสิ่งเหล่านี้เชื่อว่า เมื่อทำอะไร วางแผนงานอะไร ทำธุรกิจอะไรก็จะไม่ติดขัด ประสบความสำเร็จได้เร็ว

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง