บทความพระพุทธศาสนา

คำถวายผ้ากฐินแบบใหม่ คำถวายผ้ากฐินแบบธรรมยุต

6 ตุลาคม 2020 | สังฆทาน
เข็มเย็บผ้า
คำถวายผ้ากฐินแบบใหม่ คำถวายผ้ากฐินแบบธรรมยุต

ตั้งแต่วันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 ถึง วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ของทุกปีจะเป็นช่วงเทศกาลถวายผ้ากฐิน เรียกว่ากฐินกาล ซึ่งในปี 2563 นี้ ระยะเวลาในการถวายผ้ากฐินจะอยู่ในระหว่างวันที่ 3 – 31 ตุลาคม

การถวายกฐินนั้นจำเป็นต้องมีการกล่าวคำถวาย มีการอปโลกน์กฐิน ซึ่งบทความก่อนผมได้เขียนถึงคำอปโลกน์กฐินแล้ว สำหรับบทความนี้จะกล่าวถึงคำถวายผ้ากฐิน

คำถวายผ้ากฐินแบบใหม่ คำถวายผ้ากฐินแบบธรรมยุต

คำถวายผ้ากฐิน

     อิมัง  ภันเต,  สะปะริวารัง,   กะฐินะทุสสัง,   สังฆัสสะ,   โอโณชะยามะ,   สาธุ   โน   ภันเต,  สังโฆ,   อิมัง   สะปะริวารัง,   กะฐินะทุสสัง,  ปะฏิคคัณหาตุ,   ปะฏิคคะเหตตะวา   จะ,  อิมินา   ทุสเสนะ,   กะฐินัง,   อัตถะระตุ,   อัมหากัง,   ฑีฆะรัตตัง,   หิตายะ,   สุขายะ.   

ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ,   ข้าพเจ้าทั้งหลาย,   ขอน้อมถวาย,   ซึ่งผ้ากฐิน,   กับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้,   แด่พระสงฆ์,   ขอพระสงฆ์ผู้เจริญโปรดรับ,   ซึ่งผ้ากฐิน,   กับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้, ของข้าพเจ้าทั้งหลาย,   ก็แลครั้นรับแล้ว,   โปรดกรานกฐินด้วยผ้าผืนนี้,   เพื่อประโยชน์และความสุข,   แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย,  ตลอดกาลนานเทอญ.

ดาวน์โหลดไฟล์ microsoft office word คำถวายผ้ากฐินแบบใหม่ คำถวายผ้ากฐินแบบธรรมยุต

บทความแนะนำ…

คำอปโลกน์กฐิน คณะสงฆ์ธรรมยุต แบบ 4 รูป ภาษาบาลี

ธงกฐิน ความหมายใหม่ ปลื้มใจคนทำบุญ หนุนแรงใจทำความดี

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook