บทความพระพุทธศาสนา

คำอปโลกน์กฐิน คณะสงฆ์ธรรมยุต แบบ 4 รูป ภาษาบาลี

22 กันยายน 2020 | แบ่งปัน
ถวายจีวร
ถวายจีวร

ใกล้ถึงเทศกาลกฐินแล้ว ขอนำคำอปโลกน์กฐิน คณะสงฆ์ธรรมยุต แบบ 4 รูป เป็นภาษาบาลีมาเผยแพร่ เพื่อได้พระคุณเจ้าได้ดาวน์โหลดไปใช้ครับ

อปโลกน์กฐิน หมายถึงการที่พระภิกษุรูปใดรูปหนึ่งกล่าวเสนอขึ้นในที่ประชุมสงฆ์ถามความเห็นชอบว่าควรมีการกรานกฐินหรือไม่ เมื่อทุกรูปมีความเห็นชอบร่วมกันแล้วจึงหารือกันต่อไปว่าผ้าที่ทำสำเร็จแล้วนั้นควรถวายแก่ภิกษุรูปใด การปรึกษาหารือ การเสนอความเห็นเช่นนี้เรียกว่า อปโลกน์ (อ่าว่า อะ-ปะโหลก) หมายถึงการช่วยกันมองดูว่าจะสมควรอย่างไรเพียงเท่านี้ยังใช้ไม่ได้ เมื่ออปโลกน์กฐินเสร็จแล้วจึงต้องประกาศเป็นการสงฆ์ด้วยญัตติทุติยกรรม

ดาวน์โหลด คำอปโลกน์กฐิน แบบธรรมยุต