บทความพระพุทธศาสนา

แนะนำเว็บไซต์ ข่าวสารทำบุญ ดาวน์โหลด เอกสารคู่มือ ศาสนพิธี

27 กุมภาพันธ์ 2020 | ดาวน์โหลด
แนะนำเว็บไซต์ ข่าวสารทำบุญ ดาวน์โหลด เอกสารคู่มือ ศาสนพิธี
แนะนำเว็บไซต์ ข่าวสารทำบุญ ดาวน์โหลด เอกสารคู่มือ ศาสนพิธี

แนะนำเว็บไซต์ใหม่ buddhistprojects.com เป็นเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ แจ้งข่าวงานบุญ โดยเฉพาะการทำบุญหรือการสร้างอะไรที่เป็นโครงการใหญ่ ใช้เวลาในการก่อสร้างนานเป็น หากเราพบจะนำมาช่วยประชาสัมพันธ์ให้ ใช้เป็นสื่อกลางในการแจ้งข่าวทำบุญในพระพุทธศาสนา

นอกจากนั้น ยังได้รวบรวมนำไฟล์เอกสาร คู่มือ ศาสนพิธี ธรรมเทศนา ข้อคิด ต่าง ๆ มาให้ท่านได้อ่านและดาวน์โหลดไปใช้เป็นคู่มือต่าง ๆ ได้

ฉะนั้น ผมหวังว่า เว็บไซต์ buddhistprojects.com จะเป็นสื่อกลางในการแจ้งข่าวสารงานบุญ ซึ่งการทำบุญของท่านต้องติดต่อสถานที่นั้น ๆ เอง ไม่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ buddhistprojects.com และหวังว่า คู่มือศาสนพิธีต่าง ๆ ของเว็บไซต์จะช่วยให้ง่านของท่านง่ายขึ้น สะดวกยิ่งขึ้น

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง