บทความพระพุทธศาสนา

buddha background images for desktop wallpaper 1

24 พฤศจิกายน 2021 | Slide Shows, ดาวน์โหลด
buddha background images wallpaper for desktop wallpaper
buddha background images for desktop wallpaper

buddha background wallpaper

แนะนำ buddha background images สำหรับทำ desktop wallpaper โปรดเข้าใจว่า ภาพทั้งหมดในหน้านี้ไม่ใช่ของผม ผมเป็นแต่เพียงผู้แนะนำเท่านั้น เจ้าของผลงาน หรือเจ้าของภาพมีชื่ออยู่ที่ปลายทางสำหรับดาวน์โหลด buddha background wallpaper ท่านสามารถเข้าไปดาวน์โหลดและให้กำลังใจ ชา กาแฟ เจ้าของผลงานได้ที่ลิงค์ที่อยู่ใต้ภาพ buddha images นั้น ๆ

buddha images
buddha images ภาพโดย Arek Socha จาก Pixabay
buddha images
buddha images ภาพโดย Arek Socha จาก Pixabay
buddha images
buddha images ภาพโดย Silentpilot จาก Pixabay
buddha images
buddha images ภาพโดย Sasin Tipchai จาก Pixabay
buddha images
buddha images ภาพโดย อัครวัฒน์ ใจเพ็ชร จาก Pixabay
buddha images
buddha images ภาพโดย Sasin Tipchai จาก Pixabay

background หรือ wallpaper บน desktop ใช้เป็นเครื่องเจริฐพุทธานุสสติ ระลึกถึงพระพุทธเจ้า นึกถึงบุญกุศล จับพุทธานุสสติเป็นอารมณ์ ทำให้จิตใจผ่องใส ครูบาอาจารย์บางท่านกล่าวว่า การเพ่งอารมณ์หรือการจดจ่อในอารมณ์เช่นนี้ เป็นการฝึกฌานไปในตัวด้วย

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง