บทความพระพุทธศาสนา

ถวายมีดเล็กปอกผลไม้ อานิสงส์ คมด้วยปัญญา ฝ่าฟันอุปสรรค์

24 มิถุนายน 2019 | สังฆทาน

มีดเล็ก ๆ เป็นประโยชน์อย่างมากในการใช้สอย ใช้พกติดตัวประจำกาย เวลาเก็บก็ง่าย เวลาใช้ก็สะดวก ใช้ในการตัดเส้นดาย เวลาเย็บผ้า ใช้ในการนัดเชือกเวลาทำไม้กวาด ใช้ในเวลาทำไม้เจีย ใช้ปอกตัดแบ่งผลไม้เป็นชิ้นเล็กเวลาจะฉัน สรุปแล้วมีดเล็กต้องมี ถ้าท่านไปดูพิพิธภัณฑ์พ่อแม่ครูอาจารย์ หลวงพ่อ หลวงปู่พระกรรมฐาน จะเห็นว่าท่านมีมีดเล็ก ๆ ใช้ใช้ทั้งนั้น

มีดเล็กปอกผลไม้
มีดเล็กปอกผลไม้

การเลือกมีดเล็กปอกผลไม้ถวายพระ

 • ไม่ควรเป็นมีดยาวเกินไป ทั้งด้ามและใบมีดไม่ควรยาวเกิน ๑ คืบ
 • ไม่ควรเป็นมีดปลายแหลม (เน้นใช้ปอกผลไม้)
 • ควรเป็นมีอย่างดี ไม่ขึ้นสนิมง่าย
 • ควรมีฟักหรือปอกใส่มีดด้วย จะได้ง่ายต่อการเก็บและพกพาติดตัว
 • มีดหรือของมีคมที่ห้ามถวายพระ คือมีดดาบที่ใช้เป็นอาวุธในการประหัดประหารกัน มีดหรือของมีคมที่เป็นอาวุธ เช่น หอก เป็นต้น

เราควรถวายเล็กปอกผลไม้มีดในโอกาสใด

 • ถวายมีดได้ในทุกโอกาส
 • ถวายมีดในคราวที่พระมาร่วมงานกันเยอะ ๆ เช่น งานผูกพัทธสีมา งานทำบุญประจำปี
 • ถวายมีดเป็นบริวารกฐิน ผ้าป่า
 • ถวายมีดเล็กแก่พระธุดงค์
 • ถวายมีดเพื่อเป็นการทำบุญ ในเวลามีเคราะห์ ดวงตก ดวงไม่ดี แก้กรรม
 • ถวายมีดเพื่อทำบุญ เวลาอกหัก ต้องการตัดหรือลืมใครสักคน

คำถวายมีดเล็ก (กำลังรวบรวม)

มีดเล็กปอกผลไม้
มีดเล็กปอกผลไม้

อานิสงส์ของการถวายมีดเล็ก

๑. เป็นผู้ได้กัลยาณมิตร
๒. มีความเพียร
๓. มีขันติ
๔. ได้ศัสตราคือไมตรี
๕. เพราะตัดลูกศรคือตัณหา จึงได้ศัสตราคือปัญญาอันยอดเยี่ยม และญาณที่เสมอด้วยเพชร เพราะผลแห่งกรรมเหล่านั้น

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง