บทความพระพุทธศาสนา

ถวายยาจุดกันยุง อานิสงส์ มุ่งประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ

5 ตุลาคม 2020 | สังฆทาน
ถวายยาจุดกันยุง มุ่งประโยชน์ใช้สอยส่วนรวมเป็นสำคัญ
ถวายยาจุดกันยุง มุ่งประโยชน์ใช้สอยส่วนรวมเป็นสำคัญ

สืบเนื่องจากผมคลุกคลีอยู่กับพระสายวัดป่าที่ตั้งวัดอยู่ในป่าเขาซึ่งเต็มไปด้วยสัตว์ร้ายต่าง ๆ มากมาย ช้างเสือนั้นมีความเสี่ยงไม่กี่วัด งูหรืออสรพิษนาน ๆ มาที แต่ที่มาทุกวันตลอด 24 ชั่วนั่นก็คือยุง มาทั้งกลางวันทั้งกลางคืน มาทั้งเช้าและเย็น ทั้งในที่ลับอย่างห้องน้ำในที่กลางแจ้งมันก็ไม่ละเว้น คนมามากมันก็ยิ่งมา คนมาน้อยยิ่งแย่ไปใหญ่

ผมคงไม่ต้องพรรณนาอันตรายที่เกิดจากการถูกยุงซึ่งใคร ๆ ก็ทราบอันตรายและพิษสงของมันเป็นอย่างดี ผมจึงมีไอเดียว่าหากทานจะถวายสังฆทานที่วัดในต่างจังหวัดลองถวายยาจุดกันยุงดีไหม ยาจุดกันยุงคือยาสำหรับจุดกันยุงเข้ามาในบริเวณนั้น หรือไล่มันออกไปจากบริเวณนั้นก่อน ไม่ใช่ยาสำหรับฆ่ายุง หรือคุณใจบุญกลัวยุงอดตายก็มานั่งให้ยุงดูดเลือดก็ได้ครับ

เราควรถวายยาจุดกันยุงในโอกาสใด

 • ถวายได้ในทุกโอกาส
 • ถวายร่วมกับสังฆทานอย่างอื่น
 • ถวายแก่วัดที่อยู่ในป่า หรือในวัดอยู่ต่างจังหวัด
 • ถวายแก่วัดที่จัดกิจกรรมกลางแจ้ง เช่น สวดมนต์กลางแจ้ง จัดอบรมเทศนาธรรม
 • ถวายเป็นบริวารกฐิน ผ้าป่าแก่วัดต่างจังหวัด
 • ถวายเป็นบริวารแก่พระที่บวชใหม่ในต่างจังหวัด
 • ถวายเวลาเดินทางไปเยี่ยมญาติต่างจังหวัด พาครอบครัวไปทำบุญต่างจังหวัด

คำถวายยาจุดกันยุง

ผมยังไม่พบคำถวายยาจุดกันยุงโดยเฉพาะ จริง ๆ ไม่ต้องกล่าวคำถวายก็ได้ ยกขึ้นประเคนท่านเลย หรือหากจะกล่าวคำถวายก็ให้กล่าวเหมือนคำถวายวัตถุทานทั่วไป ประมาณว่า

อิมานิ, มะยัง ภันเต, สังฆะทานานิ, สะปะริวารานิ, ภิกขุสังฆัสสะ, โอโณชะยามะ, สาธุ โน ภันเต, ภิกขุสังโฆ, อิมานิ สังฆะทานานิ, สะปะริวารานิ, ปะฏิคคัณหาตุ, อัมหากัง, ทีฆะรัตตัง, หิตายะ, สุขายะ.

ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ, ข้าพเจ้าทั้งหลาย, ขอน้อมถวาย, สังฆทาน พร้อมทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้, แด่พระภิกษุสงฆ์, ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับ, ซึ่งสังฆทาน พร้อมทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้, เพื่อประโยชน์, เพื่อความสุข, แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลนานเทอญ.

อานิสงส์ของการถวายยาจุดกันยุง

สำหรับอานิสงส์ของการถวายยาจุดกันยุงนั้น ผมไม่สามารถจะแสดงได้ รู้แต่ว่าดี มีประโยชน์ ใช้กันทุกวัด ทุกรูปที่อยู่ต่างจังหวัด โดยเฉพาะวัดที่อยู่ในป่าเขา ญาติโยมมาวัด เด็กมาวัดก็จะได้ไม่ถูกยุงมารบกวน ไม่เป็นโรคไข้เลือดออกหรือโรคติดต่อที่มียุงเป็นพาหนะ หากจะกล่าวอานิสงส์ของการถวายยาจุดกันยุงก็ประมาณว่า

 • มีสุขภาพแข็งแรง
 • มีโรคน้อย
 • มีผิวพรรณดี
 • ไม่ถูกรังแกจากเพื่อนบ้าน
 • สัตว์ร้าย อสรพิษไม่เบียดเบียน

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook