บทความพระพุทธศาสนา

วิธีขอวัคซีนพาสปอร์ตไทย เพื่อใช้เดินทางไปต่างประเทศ

19 พฤษภาคม 2021 | ท่องเที่ยว
วิธีขอวัคซีนพาสปอร์ตไทย เพื่อใช้เดินทางไปต่างประเทศ

เนื่องจากผู้ที่ต้องเดินทางไปต่างประเทศนั้นจำเป็นต้องได้รับการฉีดวัคซีนเสริมภูมิคุ้มกันโรค COVID-19 และต้องเป็นวัคซีนที่ได้รับการขึ้นทะเบียนในไทย หรือได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลกเสียก่อนจึงจะทำการออกเดินทางได้

เมื่อทำการฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มแล้วจึงทำการยื่นเรื่องขอเอกสารการรับรอง ซึ่งมีขั้นตอนในการขอรับวัคซีนพาสปอร์ต International Vaccination Certificate ดังนี้

เอกสารประกอบการขอวัคซีนพาสปอร์ตไทย

1. นำใบรับรองการฉีดในประเทศที่ได้มาจากโรงพยาบาล เมื่อฉีดครบ 2 เข็มแล้ว

2. หนังสือเดินทาง (Passport)

3. หลักฐานการเดินทาง เช่น ตั๋วเครื่องบิน

4. เงินค่าเอกสาร 50 บาท

สถานที่ยื่นขอวัคซีนพาสปอร์ตไทย

1. ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
โทร 02-1340134 โดยรับเฉพาะผู้ที่นัดล่วงหน้า ทาง [email protected] เท่านั้น

2. คลินิกเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว (Travel Clinic) สถาบันบำราศนราดูร เมืองนนทบุรี
เปิดให้บริการในเวลาราชการ เวลา 08:30 น. – 15:00 น. ตั้งแต่วันจันทร์-ศุกร์ (หยุดเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
สามารถนัดหมายล่วงหน้าได้ โทร 02-5903430 หรือ E-mail: [email protected]

3. สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง (สปคม.) บางเขน กรุงเทพ
ตั้งแต่วันจันทร์-ศุกร์ (หยุดเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) โทร 02-521-0943-5

ที่มา :www.springnews.co.th  วัคซีนพาสปอร์ตไทย คลอดแล้ว ของจำเป็นที่คนอยากไปต่างประเทศต้องมี

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง