บทความพระพุทธศาสนา

เมืองอุบลฯ …ถิ่นไทยนักปราชญ์ ทวยราษฎร์ใฝ่ธรรม งามล้ำเทียนพรรษา…

11 มิถุนายน 2021 | ท่องเที่ยว, ประเพณี
คำขวัญประจำจังหวัดอุบลราชธานี
คำขวัญประจำจังหวัดอุบลราชธานี

คำขวัญประจำจังหวัดอุบลราชธานี

อุบลเมืองดอกบัวงาม

แม่น้ำสองสี

มีปลาแซ่บหลาย

หาดทรายแก่งหิน

ถิ่นไทยนักปราชญ์

ทวยราษฎร์ใฝ่ธรรม

งามล้ำเทียนพรรษา

ผาแต้มก่อนประวัติศาสตร์

ฉลาดภูมิปัญญาท้องถิ่น

ดินแดนอนุสาวรีย์คนดีศรีอุบล

ความหมายของคำขวัญจังหวัดอุบลราชธานี

อุบลเมืองดอกบัวงาม ดอกบัวเป็นดอกไม้ประจำจังหวัดอุบลราชธานี ดอกบัวอีกนัยหนึ่งหมายถึงพระพุทธศาสนา อุบลเมืองดอกบัวงามจึงหมายถึงเป็นเมืองที่มีพระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรือง เมืองที่มีดอกบัวงามคือพระพุทธศาสนาบานอยู่ในใจ

แม่น้ำสองสี เมืองอุบลเป็นจุดบรรจบของแม่น้ำมูนและแม่น้ำโขง

มีปลาแซ่บหลาย จังหวัดอุบลราชธานีมีแม่น้ำสำคัญไหลผ่านถึง 3 สาย คือ แม่น้ำมูน แม่น้ำชี และแม่น้ำโขง จึงอุดมสมบูรณ์ด้วยพันธุ์ปลานานาชนิด ใช้เป็นแหล่งอาหารมาช้านาน

หาดทรายแก่งหิน แหล่งท่องเที่ยวหลายแห่งในจังหวัดอุบลราชธานี มีหาดทรายและแก่งหินที่สวยงาม เช่น แก่งสะพือ แก่งตะนะ หาดศรีภิรมย์ หาดวิจิตรา เป็นต้น

ถิ่นไทยนักปราชญ์ เมืองอุบลถิ่นนักปราชญ์เป็นต้นว่า พระครูวิเวกพุทธกิจ (หลวงปู่เสาร์ กนฺตสีโล), พระอาจารย์มั่น ภูริทตฺโต, พระคุณพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (จันทร์ สิริจนฺโท), สมเด็จพระญาณวโรดม (ประยูร สนฺตงฺกุโร)

ทวยราษฎร์ใฝ่ธรรม ชาวอุบลราชธานีมีความเคร่งครัดปฏิบัติธรรม ในการ “ฟังเทศน์สามัคคี” โดยที่ไม่มีการแบ่งแยกนิกายหรือคุ้มวัด เป็นเอกลักษณ์เฉพาะชาวเมืองอุบลฯ มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2498 ต่อเนื่องโดยลำดับ จนถึงปัจจุบัน ก็ยังปฏิบัติกันอยู่

งามล้ำเทียนพรรษา งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษามรดกทางภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งแสดงถึงความศรัทธาที่มีต่อพุทธศาสนามาช้านาน

ผาแต้มก่อนประวัติศาสตร์ คำขวัญข้อนี้เป็นข้อความที่เพิ่่มขึ้นมาในภายหลังเมื่อ พ.ศ.2532 หลังจากมีการค้นพบภาพเขียนสีประวัติศาสตร์ที่บันทึกเรื่องราวของมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์ที่อุทยานแห่งชาติผาแต้ม อ.โขงเจียม

ต่อมา ในปี พ.ศ.2557 มีการปรับปรุงคำขวัญจังหวัดอุบลราชธานีใหม่ โดยเพิ่มอีก 2 วรรคสุดท้าย ได้แก่ “ฉลาดภูมิปัญญาท้องถิ่น ดินแดนอนุสาวรีย์คนดีศรีอุบล”

ฉลาดภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่อุบลราชธานีมีชื่อเสียงในด้านการทอผ้าพื้นเมือง และภูมิปัญญาทางด้านหัตถกรรมมายาวนาน เป็นต้นว่า ผ้าทอเมืองอุบล เครื่องจักรสาน และเครื่องทองเหลือง

ดินแดนอนุสาวรีย์คนดีศรีอุบล คำนี้มาจากคุณงามความดีของชาวเมืองอุบลฯ ในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่ได้ช่วยเหลือเชลยศึกจากกลุ่มประเทศฝ่ายสัมพันธมิตร การแสดงความมีน้ำใจในครั้งนั้น นำมาสู่การสร้างอนุสาวรีย์แห่งความดีที่ทุ่งศรีเมืองนั่นเอง

ขอบคุณข้อมูลจาก

คำขวัญประจำจังหวัดอุบลราชธานี

คำขวัญประจำจังหวัดอุบลราชธานี มีที่มา

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง