บทความพระพุทธศาสนา

ถวายเตาเผาขยะแบบเรียบง่าย ไม่ถึงพันบาทก็ทำได้

11 มิถุนายน 2021 | สังฆทาน
ถวายเตาเผาขยะแบบเรียบง่าย ไม่ถึงพันบาทก็ทำได้
ถวายเตาเผาขยะแบบเรียบง่าย ไม่ถึงพันบาทก็ทำได้

เตาเผาขยะทำเอง

เตาเผาขยะ ขยะพลาสติก เศษกระดาษ ทำได้ง่าย ๆ แค่หาถังน้ำมันที่ไม่ได้ใช้แล้ว ตัดฝาด้านบน ทำเป็นตะแกรง เผาเศษได้

ประโยชน์ของเตาเผาขยะ

เตาเผาขยะนี้อาจจะไม่ได้ลดมลภาวะทางอากาศ แต่ทำให้วัดสะอาดขึ้นเยอะ ป้องกันอัคคีภัย ขจัดขยะที่ไม่ได้ใช้โดยเฉพาะพลาสติก กระดาษ เศษไม้เล็ก ๆ ที่ต่างประเทศหากจะทำการเผาขยะจำเป็นต้องเผาในถัง เพื่อป้องกันอัคคีภัย

เราควรถวายเตาเผาขยะในโอกาสใด

  • ถวายเตาเผาขยะได้ในทุกโอกาส โดยเฉพาะวัดในต่างจังหวัด ซึ่งไม่มีรถเทศบาลมาเก็บขยะ จำเป็นต้องเผาทำลาย
  • ถวายเตาเผาขยะแก่วัดสร้างใหม่
  • ถวายเตาเผาขยะเป็นบริวารกฐิน ผ้าป่า
  • ถวายเตาเผาขยะแก่วัดที่จัดกิจกรรมต้อนรับผู้คน เช่น จัดงานประชุมสงฆ์ จัดงานปริวาสกรรม งานกฐิน ผ้าป่า
  • ถวายเตาเผาขยะไว้ประจำกุฏิ ประจำศาลา ประจำวัด

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook