บทความพระพุทธศาสนา

ของสังเค็ด ห้ามนำเข้าสู่บ้าน …. จะนำมาซึ่งความเสื่อมโทรม

24 มีนาคม 2021 | ประเพณี
วัด
วัด

เครื่องใช้ไม้สอยที่เป็นสมบัติของวัด เป็นต้นว่า ตู้ เก้าอี้ โต๊ะ นาฬิกาแขวน รูปภาพ และของใช้เบ็ดเตล็ตที่อยู่ภายในวัด ห้ามนำมาใช้ในบ้านเด็ดขาด ท่านถือว่าเป็นของสังเค็ด คือวัตถุทานที่เขาถวายแก่วัดหรือถวายสงฆ์ในเวลาบังสุกุลอุทิศ ท่านถือว่าเมื่อนำมาใช้เป็นประโยชน์ในบ้านจะทำให้สถานที่นั้นเสื่อมโทรม

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง