พระปิดตา หลวงพ่อชา สุภัทโท วัดหนองป่าพง อุบลราชธานี

พระปิดตา หลวงพ่อชา สุภัทโท วัดหนองป่าพง อุบลราชธานี

พระปิดตา หลวงพ่อชา วัดหนองป่าพง

พระปิดตาเนื้อผง นั่งขัดสมาธิเพชร หลังตัว มิ เหนือขึ้นไปเป็น อุณาโลม พบพร้อมข้อความที่เจ้าของเดิมเขียนว่า “พระปิดตา หลวงพ่อชา วัดหนองป่าพง อุบลราชธานี” นั่นคือข้อมูลเดียวที่ทำให้ผมทราบเกี่ยวกับพระปิดตาองค์นี้

ผมไม่ทราบว่า หลวงพ่อชา ท่านสร้างพระปิดตานี้หรือให้ใครสร้างพระปิดตานี้หรือไม่ แต่หากวิเคราะห์แบบคนไม่รู้ข้อมูลอะไรมาก่อน ก็อาจเป็นไปได้ว่า

  1. เป็นพระปิดตาที่หลวงพ่อชาท่านสร้างจริง ๆ แต่อาจจะมีจำนวนน้อย (ผมไม่ทราบว่าท่านสร้างหรือไม่สร้าง แต่วิเคราะห์ตามที่มาแบบคนไม่รู้
  2. เป็นพระปิดตาที่มีผู้สร้างถวายหลวงพ่อชา เพื่อให้ท่านแจกจ่ายหรืออะไรก็แล้วแต่ความประสงค์ของท่าน
  3. เป็นพระปิดตาของพระเกจิอื่นที่หลวงพ่อชาท่านถือไว้ หรืออยู่ในมือท่าน แล้วท่านก็มอบให้แก่ผู้มาพบท่าน
  4. เป็นพระปิดตาที่สร้างโดยวัดหนองป่าพง อุบลราชธานี ในโอกาสต่าง ๆ อาจจะในสมัยที่หลวงพ่อชายังอยู่หรือในงานถวายเพลิงท่าน
  5. เป็นพระปิดตาของพระเกจิอื่น ๆ แต่ผู้ที่เป็นเจ้าของพระนี้รับข้อมูลมาผิด หรือคนที่ให้มารับข้อมูลมาผิด จึงบอกผิด ๆ กันมา

แต่จะเป็นพระปิดตาที่ไหน วัดใด หรือพระเกจิรูปใดสร้างก็ยังเป็นพระปิดตาเหมือนเดิม มีศักดิ์ศรีเท่าพระปิดตาวัดของพระเกจิดัง ๆ รูปอื่น ที่ต่างคือความต้องการของคนหรือราคาพระเครื่องเท่านั้นเอง

เห็นว่าบทความนี้มีประโยชน์ โปรดแชร์....

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง