บทความพระพุทธศาสนา

หลวงพ่อพระใส พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ สร้างกี่รุ่นก็ขลัง เปี่ยมด้วยพลังพุทธคุณ

30 พฤษภาคม 2022 | พระเครื่อง
หลวงพ่อพระใส พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ สร้างกี่รุ่นก็ขลัง เปี่ยมด้วยพลังพุทธคุณ
หลวงพ่อพระใส พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ สร้างกี่รุ่นก็ขลัง เปี่ยมด้วยพลังพุทธคุณ

หลวงพ่อพระใส พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ สร้างกี่รุ่นก็ขลัง เปี่ยมด้วยพลังพุทธคุณ

ในประเทศไทยนั้นจะมีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองแทบทุกจังหวัด เพื่อเป็นขวัญกำลังใจของพุทธศาสนิกชน หลวงพ่อพระใส วัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวง อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ก็เป็นหนึ่งในพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวจังหวัดหนองคาย

อ่าน…ประวัติหลวงพ่อพระใส

วัตถุมงคล พระเครื่อง องค์จำลองหลวงพ่อพระใสนั้นถูกสร้างออกมามากมายหลายรุ่นด้วยกัน แต่ละรุ่นล้วนได้รับความนิยมและมีความศักดิ์สิทธิ์ทั้งนั้น เป็นที่แสวงหาสักการบูชาของบรรรดาชาวหนองคาย จังหวัดใกล้เคียง รวมทั้งประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ สปป.ลาวอีกด้วย

ด้วยบารมีของหลวงพ่อพระใสจึงมีพุทธศาสนิกชนใกล้ไกลทั้งชาวไทยและประเทศเพื่อนบ้านเดินทางมาขอพรในด้านความเจริญรุ่งเรืองหรือให้มีชีวิตที่สดใส ไร้โรคา ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานและความรัก ครอบครัว ของลาภขอพรอันประเสริฐ

บทความแนะนำ…คาถาบูชาหลวงพ่อพระใส วัดโพธิ์ชัย

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง