บทความพระพุทธศาสนา

คุณค่าของพระอยู่ที่จิตตั้งมั่นศรัทธา หาใช่ราคาไม่

11 เมษายน 2021 | พระเครื่อง
คุณค่าของพระอยู่ที่จิตตั้งมั่นศรัทธา หาใช่ราคาไม่

ผมเคยดูเพจใหญ่เพจหนึ่งไลฟ์สดประมูลพระเครื่อง ซึ่งปกติแล้วเพจนี้จะนำพระที่มีราคาค่านิยมสูงมาประมูล แต่อยู่ครั้งหนึ่งเขานำพระที่มีราคาแพงมาไลฟ์สด แต่ปรากฏว่าไม่ค่อยมีใครเคาะราคาเท่าที่ควร เขาจะพูดว่า “พระองค์นี้มีราคากลางเท่านั้นเท่านี้ ช่วยเคาะราคาสูง ๆ ให้เกียรติพระหน่อยครับ” จากประโยคคำพูดเหล่านี้ ผมจึงมีความคิดส่วนตัวว่า คุณค่าของพระนั้นไม่ได้อยู่ที่ว่าพระองค์นั้นมีราคาเท่านั้น พระองค์นี้มีค่านิยมเท่านี้ แต่คุณค่าของพระอยู่ที่ความศรัทธาของเราเอง หากเรามีศรัทธาที่ตั้งมั่นในองค์พระใด องค์พระนั้น ๆ ก็จะคุณค่าแก่ตัวเรา แต่หากเราไม่มีความศรัทธาแล้ว พระเครื่องก็เหมือนก้อนดิน เศษผง เศษโลหะ หรือมองเห็นเป็นสินค้าชิ้นหนึ่งเท่านั้น

การให้เกียรติพระเครื่องซึ่งถือเป็นวัตถุมงคลที่สื่อถึงพระรัตนตรัยอันได้แก่ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ไม่จำเป็นต้องแสดงออกมาเป็นราคาเงินตรา ไม่จำเป็นว่าการให้ราคาพระเครื่องสูง ๆ คือการให้เกียรติพระ การให้เกียรติ คือการแสดงความเคารพ หรือการกระทำที่ไม่ให้เกิดความเสื่อมเสีย ฉะนั้น เราสามารถให้เกียรติพระเครื่อง หรือวัตถุมงคลที่หลวงปู่ครูอาจารย์สร้างมา โดยวิธีการดังนี้

  • เชื่อฟังคำสอนท่าน ปฏิบัติตามคำสอนคำแนะนำของท่าน ถ้าเราปฏิบัติตามคำสอนของท่านก็ถือว่าเป็นการให้เกียรติพระเครื่องของท่าน การให้เกียรติพระเครื่องของท่านด้วยวิธีนี้ก็เป็นการให้เกียรติท่านเช่นกัน
  • หมั่นทำบุญตักบาตร ให้ทาน ช่วยเหลือคนอื่น ซึ่งเป็นคำสอนในทางพระพุทธศาสนา
  • รักษาศีล และสวดมนต์ภาวนา อันเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้า
  • ไม่โยนวัตถุมงคล หรือพระเครื่องใด ๆ ที่ตนมีอยู่
  • ไม่นำพระเครื่องเก็บไว้ในที่ไม่เหมาะสม เช่น ใต้เตียง ใต้เก้าอี้ หรือจุดที่ต้องเดินข้ามไปมา
  • วางพระเครื่องไว้ในที่สูงที่เหมาะสม
  • ขณะแขวนพระเครื่องงดการดื่มสุรา งดการพูดคำหยาบ (จริง ๆ แล้ว แม้ไม่แขวนพระก็ไม่ควรทำ)
  • ไม่นั่งทับพระเครื่อง หรือวัตถุเครื่องใช้ที่ไม่เหมาะสมทับ เช่น ถุงเท้า

ทั้งหมดที่ผมกล่าวมานี้ เป็นแค่ตัวอย่างบางส่วนของการให้เกียรติพระเเครื่อง ซึ่งจะเห็นว่าไม่มีข้อไหนที่เกี่ยวกับเงินตราหรือราคาพระเลย

พระเครื่องนั้น จะเป็นพระแท้หรือพระปลอม หรือพระเก๊ก็ตาม ต่างก็เป็นรูปพระพุทธเจ้า หรือพระสงฆ์ ซึ่งใคร ๆ มองเห็นก็ต้องนึกถึงพระพุทธเจ้าหรือพระสงฆ์ตามรูปลักษณ์นั้น ๆ ฉะนั้น จึงควรที่จะแสดงความเคารพหรือให้เกียรติพระเครื่องในลักษณะที่เหมือนกันหมดทุกองค์

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง