บทความพระพุทธศาสนา

รวมไว้ที่นี่แล้ว..คาถาปลุกสิงห์ คาถาเสกสิงห์ คาถากำกับสิงห์ คาถาบูชาสิงห์งาแกะ

15 มีนาคม 2021 | คาถา, เครื่องราง
รวมไว้ที่นี่แล้ว..คาถาปลุกสิงห์ คาถาเสกสิงห์ คาถากำกับสิงห์ คาถาบูชาสิงห์งาแกะ
รวมไว้ที่นี่แล้ว..คาถาปลุกสิงห์ คาถาเสกสิงห์ คาถากำกับสิงห์ คาถาบูชาสิงห์งาแกะ

สิงห์เป็นเครื่องรางยอดนิยมอีกอย่างหนึ่งที่ชายไทยนิยมเสาะแสวงหาบูชา ซึ่งพระเกจิต่าง ๆ นิยมสร้างสิงห์ด้วยวัตถุมวลสารที่หาได้ในยุคนั้น ๆ เป็นต้นว่างาช้าง ไม้มงคลต่าง ๆ นอกจากนั้นก็มีสิงห์หล่อด้วยโลหะวิเศษต่าง ๆ อีกด้วย

พุทธคุณของสิงห์ โดดเด่นด้านมหาอำนาจ คงกระพันชาตรี แคล้วคลาดปลอดภัย เอาตัวรอดได้ทุกสถานะการณ์ นอกจากนั้นยังเป็นมหาเสน่ห์ เมตตามหานิยม เลื่อนยศเจ้านายรัก บันดาลโชคลาภอีกด้วย

การที่เครื่องรางต่าง ๆ จะให้ผลเต็มที่ เราต้องทำจิตให้ประสานเป็นอันหนึ่งเดียวกับเครื่องรางที่เราบูชา การทำจิตให้ประสานนั้นมีอยู่หลายวิธี เช่น ระลึกนึกถึง กล่าวคาถา ร้องเรียก หรือพูดคุยกับเครื่องรางนั้น ๆ การใช้คาถากำกับเป็นวิธีที่ครูอาจารย์ได้มอบให้ศิษย์ได้นำไปปฏิบัติ

ในส่วนของคาถาเกี่ยวกับการบูชาสิงห์นี้ ผมได้รวบรวมมาจากที่ต่าง ๆ หลายแห่งซึ่งก็มีอยู่ทั่วไป ไม่ใช่เรื่องลี้ลับอะไร ผมหวังว่าคาถาเหล่านี้จะเป็นประโยชน์แก่นักนิยมเครื่องราง สิงห์ กันนะครับ

การเสกคาถาเครื่องรางให้ได้ผล

  1. ตั้ง นะโม 3 จบ ระลึกถึงคุณพระรัตนตรัย ระลึกถึงคุณครูอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของคาถา หรือผู้สืบทอดคาถานี้
  2. ระลึกถึงครูอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของเครื่องราง ระลึกถึงเครื่องรางนั้น ๆ
  3. สวดคาถา
  4. ทำจิตให้สอดคล้องกับเครื่องราง หากเครื่องรางเป็นสิงห์ ทำใจให้องอาจ กล้าหาญ ไม่สะทกสะท้านต่อสิ่งใด

คาถาเสกสิงห์ หลวงพ่อหอม วัดชานหมาก จ.ระยอง

ราชะสิงห์โห มะหานาทัง สิงห์หะสิงห์หา ราชะ ราชา สิงห์หะนาทัง

ให้ภาวนาเป็นตบะ เดชะ บารมี มีแต่คนเกรงคราม

คาถาปลุกสิงห์ หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม

ตะมัตถัง ปะกาเสนโต ตัวกูผู้ชื่อว่า ราชะสีโห สัตถา อาหะ ไกรสรราชสีห์ วิยะอิมัง คาถะ มาหะ อิสุจุระสีหะนาทัง

คาถาบูชา ปี่เซียะ

อุ อา กะ สะ หรือ อุ อา กะ สะ ปี่เซี๊ยะ อานุภาโว เมตตาจิต ประสิทธิเม

คาถาพระยาราชสีห์

พุทธะเสฏโฐ มะหานาถัง วัณณะโก สิงหะนาทะกัง พุทธะสิระสา เตเชนะ มาระเสนา ปะราเชยยัง ชัยยะ ภะวันตุ เม

คาถาปลุกสิงห์ โดย ชยสิริ ภิกขุ ( พระอาจารย์ศรีอ่อง วัดบรรพตสถิต )

นามสิโห โอมพระยาราชสีห์ ผู้มีอิทธิฤทธิ์จงมสถิตในกายา ข้าจะยาตราปกเสนติ เอหิ ตมัถปกาเสนโตสัตถาอะหะ สีหะนาธัง วาจังสิทธิ ประสิธิเม สีหะทะนะกะ

สิงห์หลวงพ่อหอม วัดชากหมาก มากด้วยอิทธิคุณ หนุนดวงให้เด่น
สิงห์หลวงพ่อหอม วัดชากหมาก มากด้วยอิทธิคุณ หนุนดวงให้เด่น

คาถาหัวใจสิงห์

๑. สิ หะ ธะ นะ กะ
๒. ตะมะถัง ปะาสิงห์โต ตัวกูคือราชสีห์โหสัตถาอาหะ ฯ 
(อุปเท่ห์ สำหรับใช้ในเวลามีเหตุการณ์ต่าง ๆ เช่น เข้าหาเจ้านาย พระราชา ครูบาอาจารย์ ผู้หลักผู้ใหญ่ หรือเกี่ยวกับคดีฟ้องร้องขึ้นโรงศาล, และการค้าขาย หรือจะมีธุระอะไร กับใคร ๆ ที่ไหน ให้ภาวนาบริกรรม แล้วกลืนน้ำลาย ๓ ครั้ง หรือไม่ก็ภาวนาด้วยจิตตั้งมั่น เอามือแตะหน้าผากกระแอม ๓ ครั้ง แล้วเข้าหาในธุระนั้น ๆ)
๓. เมื่อจะพูดจาปราศรัยกับใคร ให้บริกรรมอีกบทหนึ่ง
“กาละกาเก สุขะเล ชาตัง สุตะวาฯ” ให้ว่า ๓ หน กลืนน้ำลาย ๓ ครั้ง หรือกระแอม ๓ ครั้ง เป็นมหาเสน่ห์ วาจาสักสิทธิ์ สำฤทธิผล ตามความประสงค์
พระคาถานี้ สำหรับใช้กับสิงห์เจ้าพ่อดำ หลวงพ่อคำแสน อินทจักโก วัดสวนดอก ครูบาคำเเสน วัดป่าดอนมูล

คาถาบูชาสิงห์ วัดเหนือ

บริกรรมว่า “อิสฺวา สุ” 9 จบ
ตามด้วย อะหัง ราชะสีโห วิยะ สัพพัตถะ วิสาระโท โหมิ อะปะราชะโย เตนะ กะตะปุญญานุภาเวนะ สะทา โสตถี ภะวันตุ เม
(คำแปล) ข้าพเจ้าเปรียบดังราชสีห์ ขอจงเป็นผุู้กล้าหาญ ไม่พ่ายแพ้ในที่ทุกแห่ง ด้วยอานุภาพแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทำมาแล้วนั้น ขอความสวัสดี จงมีแก่ข้าพเจ้าในกาลทุกเมื่อเทอญ ฯ

คาถาสิงห์เมตตามหาบารมี หลวงพ่อพูล วัดไผ่ล้อม

ตะมัตถัง ปะกาเสนโต ราชะสีโห ราชะราชา ตะถาอาหะ นะมะพะทะ นะโมพุทธายะ

คาถา สิงห์มหาอำนาจ หลวงพ่อ จอย ชินวังโส

ตะมัตถัง ปะกาเสนโต ตัวกูคือพระยา ราชสีโห สัตถา อาหะสัจจังวิหายะ มะติสัจจะกะวาทะเกตุง วาทาภิโร ปีติมะนัง อะติอันธะภูตัง ปัญญา ปะทีปะชะลิโต ชิตะวา มุนินโท ตันเตชะสา ภะวะตุ เม ชะยะมังคะลานิ

คาถาปลุกสิงห์ หลวงพ่อสุพจน์ วัดศรีทรงธรรม จ.นครสวรรค์

สิงห์หะเดโช นะโม ชัยยะ สุคะโต นะโมพุทธายะ

กำลังรวบรวม…