บทความพระพุทธศาสนา

ถวายมีดพกพา อานิสงส์ทำอะไรไร้อุปสรรค ตัดปัญหาทั้งปวง

16 กุมภาพันธ์ 2021 | สังฆทาน
ถวายมีดพกพา อานิสงส์ทำอะไรไร้อุปสรรค ตัดปัญหาทั้งปวง

หากคุณเคยไปชมพิพิธภัณฑ์พ่อแม่ครูอาจารย์สายกรรมฐานทั้งหลาย นอกจากคุณจะได้เห็นอัฐบริขาร เครื่องธุดงค์แล้ว คุณยังได้เห็นอุปกรณ์ที่ท่านใช้ในชีวิตประจำวันนัาคือมีดพก ว่าไปแล้วมีดพกก็คือเครื่องประกอบในการเดินธุดงค์อย่างหนึ่งซึ่งพระกรรมฐานผู้เที่ยวรุกขมูลแสวงหาที่วิเวกจะขาดเสียไม่ได้ มีดพกของพระจะอาจจะมีหลายรูปทรง แต่สรุปลงที่มีขนาดไม่ยาวเกินไป ปลายไม่แหลม หรือไม่มีลักษณะบ่งบอกว่าเป็นอาวุธ ใช้ได้สารพัดประโยชน์ ทำไม้ชำระฟัน ทำไม้กวาด ตัดด้ายเย็บผ้า ปอกผลไม้ เป็นต้น

เราควรถวายมีดพกในโอกาสใด

 • ถวายมีดพกเป็นเครื่องประกอบบริขารแก่พระบวชใหม่
 • ถวายมีดพกแก่พระภิกษุที่จะเดินธุงดงค์
 • ถวายมีดพกเป็นบริวารกฐิน ผ้าป่า
 • ถวายมีดพกเพื่อให้ท่านได้ใช้สอยในโอกาสอันเหมาะสม

คำถวายมีดพก (กำลังรวบรวม)

ถวายมีดพกพา อานิสงส์ทำอะไรไร้อุปสรรค ตัดปัญหาทั้งปวง

อานิสงส์ของการถวายมีดพก

 1. เป็นผู้ได้กัลยาณมิตร
 2. มีความเพียร
 3. มีขันติ
 4. ได้ศัสตราคือไมตรี
 5. เพราะตัดลูกศรคือตัณหา จึงได้ศัสตราคือปัญญาอันยอดเยี่ยม และญาณที่เสมอด้วยเพชร เพราะผลแห่งกรรมเหล่านั้น
 6. ทำอะไรก็ไม่ติดขัด ไม่มีอุปสรรคขวางกั้น ประสบความสำเร็จได้ง่าย
 7. อันตรายจากโจรภัยไม่มี