บทความพระพุทธศาสนา

คำอัญเชิญเทวดาขึ้นเมือเวียงวัง ตามแบบฉบับโบราณ

11 ธันวาคม 2020 | คาถา
ตำนานเล่าขานแต่โบราณมา ไม้ตายพราย วิมานแห่งรุกขเทวดา
คำอัญเชิญเทวดาขึ้นเมือเวียงวัง ตามแบบฉบับโบราณ

คำอัญเชิญเทวดาขึ้นเมือเวียงวัง

สาธุ สาธุ สาธุ เย เทวา สะมาคะตา ฝูงข้าทั้งหลายนบนอบไหว้เทพพะแก่นไท้ อินทร์พรหม ยมมะราชาธิราช กับทั้งนางนาดน้อยเมฆขลายมยั่ง อันอยู่ฝั่งน้ำชลที กับทั้งธรณีตนองอาจอันรักษาน้ำหยาดหมายทาน ในวัฏสงสารทุกด่านด้าว ฝูงเทพพะท้าวนานากับทั้งนายหนังสือ

๓๒ คน นายสิริคุตตะอำมาตย์ ผู้เจือบุญและบาปแห่งคนทั้งหลาย เทพบุตรเทพธิดาเจ้าทั้งหลาย อันอยู่ในชั้นฟ้าทุกถ้วนหน้าดาฟัง วะจะนัง ผายโผดเท่าแสนโกฏิจักรวาล ทั้งป่าหิมพานต์ทุกแห่ง ทุกแหล่งภูผา ทั้งคูหาและเถื่อนถ้ำ ทุกย่านน้ำวังฮี ทั้งสระโบกขรณีท่ากว้าง ทั้งเขตข้างและเหวชัน สุบันนา ครุฑนาคคันธัพพะภาคพร้อม ฝูงหมู่นารายณ์ ทั้งพระเพลิง พระพายงามเฮืองฮุ่ง กับทั้งเจ้ายอดช้อยจอมเขา คือว่า พระยาทัตตะรัฏฐะ พระยาวิรูหกะ พระยาวิรูปักขะ พระยากุเวระ พระยากุมภัณฑะ คันธัพพะ ยักษ์ นาค ครุฑ เวสสุวัณณ์เป็นเค้า กับทั้งพระนักขัตตฤกษ์เจ้า ๒๗ พระองค์ ทั้งท้าวมหาพรหมทั้ง ๔ สู้แจ้งที่สงสารกับทั้งปัญจสิกขะมารตนเลียบโลก ขอให้ฝูงข้าทั้งหลาย มีชัยโชคผาบแพ้ผจญมาร กับทั้งพระยายมพบาลท้าวไท้อยู่ป่าไม้คีรี เจ้าจงเสด็จหนีอย่าช้า ฮีบอวยหน้าสู่ป่าไม้ฮัง “มะยัง” อันว่าฝูงข้าทั้งหลายมามวลหมู่เข้าสู่ห้องฟังธรรม จำศีลบ่ประมาท ฝูงข้าทั้งหลาย ขออัญเชิญศรียศยิ่ง ฮู้แจ้งสิ่งครองธรรม ฮีบอ่วยหน้าเมือสู่วิชัยยนต์ อย่าให้ฝูงคนทั้งหลายเป็นอลหนต่าง ๆ ขอให้ฝูงข้าทั้งหลายหายโศกฮ้อน ฝูงหมู่โพยภัย “ไชย ยันตุ ภะวัง” ขอความสวัสดีมีชัยอันล้ำยิ่ง ถ้วนทุกสิ่งหลายประการ ขอให้ฝูงข้าทั้งหลายได้ถึงพระนิรพานอันเลิศแล้ว ด้วยคุณแก้ว
๓ ประการ จงสุขสำราญทุกตน ทุกคนก็ข้า เทอญ

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง