บทความพระพุทธศาสนา

คาถาบูชา อาราธนาพระเครื่องได้ทุกประเภท พระกรุ พระใหม่ พระพุทธ พระเกจิ ได้หมด

25 พฤศจิกายน 2020 | คาถา
บูชา ไหว้พระ
บูชา ไหว้พระ

คาถาบูชา อาราธนาพระเครื่องได้ทุกประเภท พระกรุ พระใหม่ พระพุทธ พระเกจิ ได้หมด

มีท่านผู้สนใจใฝ่รู้ท่านหนึ่งได้แอดไลน์มาสอบถามว่า คาถานี้บูชาพระเครื่องแบบนี้ได้ไหม คำบูชานี้ ใช้กับพระเครื่องงองค์นี้ได้ไหม จึงตอบมีรวบรัดชัดเจนไปเลยว่า

คาถา คำกล่าวบูชาใด ที่เกี่ยวข้องกับพระรัตนตรัย เกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้า พระธรรมเจ้า พระสงฆเจ้า สามารถนำมาบูชาพระทั้งหมด จะเป็นพระพุทธรูป หรือพระเครื่อง พระกรุ พระเกจิ พระเก่าหรือใหม่ก็ตามซึ่งเกี่ยวกับพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์เช่นกัน

เช่น บทว่า พุทธัง อาราธะนานัง ธัมมัง อาราธะนานัง สังฆัง อาราธะนานัง พุทธัง ปะสิทธิ เม ธัมมัง ปะสิทธิ เม สังฆัง ปะสิทธิ เม สามารถบูชาพระเครื่องได้ทุกประเภท หรือแม้แต่เครื่องราง ตะกรุด ผ้ายันต์ที่ลงอักขระเกี่ยวกับพระรัตนตรัย

หรือจะเป็นบท พุทธัง สะระณัง คัจจามิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ ก็สามารถนำมาบูชาได้

บทที่ผมแนะนำเป็นอย่างยิ่งสำหรับสวดบูชา คือบทพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ อิติปิ โส ภะคะวา………..สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม……………..สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ…………… ซึ่งเป็นบทมาตรฐานมีใช้ตั้งแต่สมัยพุทธกาล และใช้กันทั่วโลก พุทธคุณจึงครอบจักราล เทวดาฟังรู้เรื่อง ทุกนิกายเข้าใจความหมายครับ