บทความพระพุทธศาสนา

คาถาทำหุ่นขี้ผึ้ง คาถาเสกทำให้เขาแยกจากกัน คาถาทำให้เขาหย่ากัน

4 พฤศจิกายน 2020 | คาถา
คาถาทำหุ่นขี้ผึ้ง คาถาเสกทำให้เขาแยกจากกัน คาถาทำให้เขาหย่ากัน

คาถาทำให้จากกัน

พิธีนี้เป็นลักษณะของการทำผ่าจ้าน คือทำให้เขาแยกจากกัน ท่านให้เอาขี้ผึ้งมาปั้นเป็นรูปหญิงคนหนึ่ง รูปชายคนหนึ่ง แล้วลงชื่อหญิงชายใส่รูปนั้น เอาด้ายแม่หม้ายมามัดสามเปราะ แล้วเอาใบจากใส่ในกลางรูป แล้วเสกด้วยมนต์นี้ 7 คาบ

โอมมุกเขปุเลมุกขะ โอมมุกเขปุเลมุกขะ

แล้วเอาไปฝังที่ทางสามแพร่ง พืศถานว่าถ้าหุ่นนี้ยังหันหลังให้กันอยู่ตราบใด ให้ชังกันไปจนวันตายเถิด เมื่อจะฝังให้เสกด้วยคาถา ดังนี้

ปะถะมังพินธุกังชาตัง ทุติยังทันฑะเมวะจะ ตะติยังเพทะกันเจวะ จุตตุถังอังกุสัมภะวัง ปัญจะมังสิระสังชาตัง กาโรโหติสัมภะโว

บทนี้ให้เสกเมื่อจะฝัง 7 คาบแล

เมื่อฝังแล้วให้ลุกขึ้นยืนบนปากหลุมกระทืบเท้าเสียสามทีชังกันจนวันตายแล