บทความพระพุทธศาสนา

คาถาพระยากาม คาถาเรียกจิต คาถาเสกผงยาแฝด

4 กันยายน 2020 | คาถา, เรียกจิต
คาถาพระยากาม

คาถาพระยากาม

นะระลึกนอนฝันเห็นยิ่งกระสันหา

โมคนึงคิดถึงนักรัก กรึงจิตให้เมตตา

พุทเสียวซ่านกายาเกิดกามกวม

ธาพิศวาทมาดหมายไม่หายรัก

ยะชวนชักพิศวงหลงไหลตามมา

นะโมพุทธายะ ดลจิตผูกรักสมัครสมาน อิตถีลึงคะมาเถิดแม่มา (ผู้ชายว่า) / ปุริโสลึงคะ มาเถิดพ่อมา (ผู้หญิงว่า) สู่เสพสมชมชื่นราคะจิตกำหนัด กลุ้มกลัดชวนเดิน ฝูงหนุ่มงามสาวน้อยอย่าตะบอยใจเมิน ยากูคือตังลึงลังใจเพลิน ถูกต้องกล้ำเกินให้เผอิญหลงมา ด้วยอำนาจภูตผีปีศาจมิได้อาจอยู่ช้า มนต์เวทย์คาถาคือพระยามหากาม หญิงชายถูกเข้าจิตใจวู่วาม เพราะเดชมหากาม ประสิทธิมามา นะดุ่มเดิน โมไคลคลา พุทสัญจร ธาลนลาน ยะจรลี รีบเร่งล้นส่งกาม ตามรัก จงไปเอามันมา.

  • มนต์บทนี้ ใช้เสกใช้เรียกจิต
  • ใช้เสกผงยาแฝด
  • ใช้เสกน้ำมันผีพราย
  • ให้ใช้ไปในทางกามคุณ
  • คายขันธ์ครูห้า เหน้ากองไข่ดิบหน่วย เซ่นซ่าปลายำ