บทความพระพุทธศาสนา

คาถามนต์แม่เป๋อ คาถาบูชาแม่เป๋อ คาถาเสกแม่เป๋อ

4 กันยายน 2020 | คาถา
แม่เป๋อ เครื่องรางแต่โบราณ
แม่เป๋อ เครื่องรางแต่โบราณ

คาถามนต์แม่เป๋อ

อม ศรี ศรี พระรัตศรีสน ตนกูชื่อว่าพญาสามสิบสองเป๋อ กูก็ได้มาแล้วสามสิบสองเป๋อ อยู่ฟากฟ้าให้มาบังตนกูเด้อ สามสิบสองเป๋อหน้าแป้นมาบังตนกูเด้อ กูจะไปกูจะไป กูจักไป ณ ที่แห่งใด ใครเห็นกูให้ร้องรัก มักกูอยู่ละอีละอ่อน ให้เขาทําเสียงอ่อน ห้เขาทําเสียงหวาน ฝูงหญิงงาม สาวน้อยให้มาฮักกูเน้อ รักกูหมื่นรักคํามื้อ หมื่นตื้อแสนคํา ให้เขามาติดกูอยู่ทุกวันนะสามสิบสองแป้นเน้อเป๋อเน้อ อมไชยะสวาหุมติด.

  • มนต์เป๋อบทนี้ ใช้เสกยันต์แม่เป๋อแล
  • หรือจะใช้ลงอาถรรพ์แม่เป๋อก็ได้ โดยการหาเอาไม้บันไดแม่หม้ายหรือสากกะเบือแม่หม้ายมาแกะรูปสตรีตั้งครรภ์นั่งเบ่งคลอดลูกแล้วจึงลงอักขระ พุทธะสังมิ บนหุ่นนั้นเถิด เสกด้วยมนต์บทนี้ 108 จบ นำติดตัวไปเมตตาแคล้วคลาดปลอดภัยแล