บทความพระพุทธศาสนา

คาถามงกุฎพระพุทธเจ้า ใช้ในด้านคงกระพัน แคล้วคลาดปลอดภัย

10 กันยายน 2020 | คาถา
พระพุทธเจ้า 5 พระองค์
พระพุทธเจ้า 5 พระองค์

คาถามงกุฎพระพุทธเจ้า ใช้ในด้านคงกระพัน แคล้วคลาดปลอดภัย

อิติปิ โส วิเสเสอิ อิเสเส พุทธนาเมอิ

อิเมนา พุทธะตังโสอิ อิโสตัง พุทธะปิติอิ

ตะโจ พระพุทธเจ้าจงมาเป็นหนัง

มังสา พระพุทธเจ้าจงมาเป็นเนื้อ

อัฐิ พระสังฆเจ้าจงมาเป็นกระดูก

ตรีเพชรพระคงคา อิสสวาสุ สุสวาอิ พุทธะปิติอิ