บทความพระพุทธศาสนา

เพิ่งรู้ความหมาย “พระคาถามงกุฎพระพุทธเจ้า” (นึกว่าไม่มีคำแปล)

5 ธันวาคม 2019 | คาถา
พระพุทธเจ้า 5 พระองค์
พระพุทธเจ้า 5 พระองค์
อิติปิโส วิเสเสอิ อิเสเส พุทธนาเมอิ
อิเมนา พุทธตังโสอิอิโสตัง พุทธปิติอิ

พระคาถามงกุฏพระพุทธเจ้า หรือพระคาถาอิติปิโสเรือนเตี้ย เป็นอีกพระคาถาหนึ่งที่เป็นพระคาถาประจำตัวของผม แต่ไม่ได้สวดประจำนะครับ สวดเมื่อต้องการความเป็นมงคล เมื่อต้องการความสวัดี เช่น เวลาเดินทาง เวลาที่ต้องการความคุ้มครองปลอดภัย เวลาทำน้ำพระพุทธมนต์เป็นต้น ผมใช้คู่กับพระคาถาบารมี 30 ทัศ (อิติปาระมิตาติงสา…)

แม้จะเป็นคาถาคู่กาย แต่ผมก็ไม่เคยทราบคำแปลสักทีว่าพระคาถามงกุฏพระพุทธเจ้านี้แปลว่าอย่างไร จึงได้พบคำแปลที่เว็บไซต์ www.tnews.co.th ขออนุญาตนำมาบันทึกไว้เป็นความรู้ส่งเสริมปัญญา และเพิ่มศรัทธาให้แก่ตนเองครับ

คำแปล หรือความหมายของพระคาถามงกุฏพระพุทธเจ้า

อิ ติปิโส วิเสเส อิ แม้เพราะเหตุนี้ พระพุทธเจ้าจึงวิเศษ

อิ เสเส พุทธะนาเม อิ เพราะวิเศษ ควรนอบน้อมพระพุทธเจ้า

อิ เมนา พุทธะตังโส อิ เพราะนอบน้อมพระพุทธเจ้า เราจะเข้าถึงพระองค์

อิ โสตัง พุทธะปิติ อิ เพราะเราเข้าถึงพระองค์ ก็จะปิติในพระพุทธเจ้า. (ในผู้รู้)

มีบางท่านแปลโดยอรรถ หรือแปลโดยเนื้อความได้ดังนี้

ขออัญเชิญคุณแห่งพระพุทธเจ้าอันวิเศษ คุณแห่งกระแสพระนิพพานอันประเสริฐ ซึ่งพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ทรงสรรเสริญแล้ว จงเป็นมหาวิภูษิตาภรณ์ประดับด้วยมงกุฎทิพย์และเครื่องทรงแห่งพระเจ้ามหาจักรพรรดิครอบคลุมข้าพเจ้าตลอดกาลทุกเมื่อเทอญ

สำหรับอานุภาพแห่งพระคาถามงกุฏพระพุทธเจ้า หรือพระคาถาอิติปิโสเรือนเตี้ย ผมจะนำมากล่าวไว้อีกทีในบทความข้างหน้าครับ

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง