บทความพระพุทธศาสนา

ก่อนล้างหน้าเสกคาถาก่อนดีไหม รวมคาถาเสกน้ำล้างหน้าทุกวัน

21 มีนาคม 2020 | คาถา
ก่อนล้างหน้าเสกคาถาก่อนดีไหม รวมคาถาเสกน้ำล้างหน้า
ก่อนล้างหน้าเสกคาถาก่อนดีไหม รวมคาถาเสกน้ำล้างหน้า

โบราณกล่าวว่าตอนเช้า ราศีอยู่ที่หน้า ฉะนั้นตื่นเช้าขึ้นมาเราต้องรักษาหน้าให้ดี ทั้งหน้าตาของตนเองและหน้าที่ที่ต้องทำ การล้างหน้าการแลสุขภาพร่างกาย การดูแลตนเองก็เป็นหน้าที่อย่างหนึ่งของคนเราเช่นกัน ฉะนั้น ไหน ๆ ก็จะต้องล้างหน้าอยู่แล้ว เรามาเสกคาถาก่อนล้างหน้าดีไหม ซึ่งใช้เสกได้หมด ไม่ว่าจะเป็นการล้างหน้าด้วยน้ำเปล่าหรือโฟมล้างหน้าก็ตาม เพื่อความรวดเร็วแม้จะไม่ตั้งนะโมก่อนก็คงไม่เป็นบาปนะครับ ที่สำคัญตั้งใจสวดคาถานั้นจริง ๆ แต่หากตั้ง นะโม 3 หนได้ก็จะเป็นการดี

รวมคาถาเสกน้ำล้างหน้า

คาถาล้างหน้าหลวงพ่อเดิม

พระพุทธังล้างหน้า พระธัมมังล้างทุกข์ พระสังฆังเพิ่มสุข สวัสดีมีชัย อิติปิโสภะคะวา มนุษย์ในโลกหล้าเห็นหน้ารักกู สาธุ อิติพุทโธ เอหิสุคะโต มหาเสน่ห์เมตตา สวัสดีลาโภ นะชาลีติ

คาถานี้ น่าจะเน้นด้านเมตตามหานิยม และแคล้วคลาดปลอดภัย รวมทั้งโชคลาภด้วย เนื่องจากคนสมัยก่อนต้องเดินทางไปค้าขาย จึงต้องนิยมสวดคาถาล้างหน้าก่อนเดินทางไปติดต่อค้าขาย เพื่อโชคลาภ

คาถาเสกน้ำล้างหน้า

พระพุทธล้างหน้า พระธรรมล้างโศก พระสงฆ์เพิ่มสุข ยาตรามาดี สวัสดีมีชัย อิติปิโสภะคะวา

เมื่อจะน้ำล้างหน้าให้หันไปทางทิศตะวันออก ใช้นิ้วชี้ข้างขวาเขียน มะอะอุ ลงในขันน้ำล้างหน้า พร้อมด้วยบริกรรมพระพุทธมนต์ว่า มะอะอุ แต่นั้นสวดบทพระพุทธมนต์ข้างบนแล้วเป่าใส่น้ำ ทำการล้างหน้า ประพรมศีรษะ ล้างทุกข์โศก เป็นสิริมงคล นำความสุข โชคลาภมาให้

เสกน้ำล้างหน้าด้วยคาถาชินบัญชร

สำหรับคาถาชินบัญชรสำหรับเสกล้างหน้านี้ เราใช้บทที่ 8 ในการเสกน้ำล้างหน้า ได้แก่บทว่า

ปุณโณ อังคุลิมาโล จะ อุปาลีนันทะสีวะลี
เถรา ปัญจะ อิเม ชาตา นะลาเต ติละกา มะมะ

เป็นเมตตามหานิยม สิริมงคล และโชคลาภยิ่งนัก

คาถาเสกน้ำล้างหน้า เป็นมหาอำนาจ

เอวัง ราชะสีโห มะหานาทัง สีหะนาทะกัง สีหะนะ เม สีละ เตเชนะ นามะ ราชะสีโห อิทธิถทธิ์ พระพุทธังรักษา สารพัดศัตรู อะปะราชะยัง อิทธิฤทธิ์ พระธัมมังรักษา สารพัดศัตรู อะปะราชะยัง อิทธิฤทธิ์ พระสังฆังรักษา สารพัดศัตรู อะปะราชะยัง

คาถานี้ เน้นเป็นมหาอำนาจ ผู้คนเกรงขาม น่าจะเหมาะกับผู้นำ เจ้าหน้าที่ปกครอง เจ้าของบริษัท หัวหน้าคุมกิจการ หรือแม้แต่ รปภ. หรือครูอาจารย์ก็เหมาะกับคาถานี้

คาถาเสกน้ำล้างหน้าเพื่อเห็นอมนุษย์

ตั้งนะโม 3 จบ แล้วภาวนาว่า “พุทธาโมยะนะ” เมื่อเสกน้ำล้างหน้าแล้ว ท่านให้นั่งภาวนาคาถาว่า ดังนี้

อสูญ มสูญ สูญทิพย์สูญ อพุทธัง ปัจจักขามิ เตติปิภาวัง อุทาสะ โกติมัง ทาเรจะ
อสูญ มสูญ สูญทิพย์สูญ อธัมมัง ปัจจักขามิ เตติปิภาวัง อุทาสะ โกติมัง ทาเรจะ
อสูญ มสูญ สูญทิพย์สูญ อสังฆัง ปัจจักขามิ เตติปิภาวัง อุทาสะ โกติมัง ทาเรจะ

คาถานี้ น่าจะเป็นของหลวงพ่อฤาษีลิงดำ ออกแนวตาทิพย์ แต่ท่านต้องทำสมาธิด้วย ต้องมีสมาธิในระดับหนึ่งด้วย

คาถาล้างหน้าเกิดปัญญาจักขุ

โอม พุทธะ จักขุ, ธรรมะ จักขุ, ทิพพะ จักขุ,
สว่าง ลุ ลุ, มืด ล่วง ล่วง, ตื่นรู้ ตื่นเบิกบาน
ขอพระสายธาร, ล้างความมืดไป สาธุ สาธุ

คาถาล้างหน้านี้ เน้นให้เกิดสติปัญญา แก้ไขปัญหาชีวิตได้ เกิดแสงสว่างหาทางออกได้ เกิดความรู้ เห็นช่องทางการดำเนินชีวิต

คาถาที่ผมใช้ภาวนาเวลาล้างหน้า แปรงฟัน

เสกล้างหน้าเป็นประจำด้วยคาถามงกุฎพระพุทธเจ้า หรือ คาถาอิติปิโสเรือนเตี้ย

อิติปิโสวิเสเสอิ อิเสเสพุทธนาเมอิ อิเมนาพุทธตังโสอิ อิโสตังพุทธปิติอิ

คาถานี้เรียกว่า คาถามงกุฎพระพุทธเจ้า หรือ อิติปิโสเรือนเตี้ย เนื่องจากผมท่องได้มานานแล้ว จึงใช้สวดประจำเวลาแปรงฟัน โดยสวดตอนแปรงฟันซี่ข้างบนขวาหนึ่งจบ ข้างบนซ้ายหนึ่งจบ ข้างล่างข้างหนึ่งจบ ข้างล้างซ้ายหนึ่งจบ รวมเป็นสี่จบ