บทความพระพุทธศาสนา

คาถาเสกมงคล ก่อนขึ้นชกมวย เข้มขลัง คงทน ฝึกฝนให้บ่อย

5 ธันวาคม 2019 | คาถา
นักมวยไทย
นักมวยไทย

อิติ พันธะเกศา มะอะอุ, พันธะโลมา จะภะกะสะ, พันธะนะขา นะมะพะทะ,พันธะทันตา กะระมะถะ, พันธะตะโจ อิสวาสุ, พันธะมังสัง จิปีเสคิ, พันธะนะหารู สุวิสังอะ, พันธะอัฏฐิ ทุสะมะนิ, พันธะอัฏฐิมิญชัง นาสังสิโม, พันธะวักกัง ปาอิอาปะ, พันธะจิตตังเจตะสิกะรูปัง สังวิธาปุกะยะปะ อาปามะจุปะ ทีมะสังอังขุ, นะมะอะอุ นะมามิหัง, สิทธิเตชัง สิทธิวาจัง, กายะพันธะนัง อังคะพันธะนัง อะธิษฐามิ, สารพัดสิทธิ ภะวันตุเม.

พึงตั้งนะโม 3 หน ใช้เสกมงคลก่อนสวมศรีษะ ผู้สวมใสหรือผู้ขึ้นชกควรสวดเอง เป็นมงคล ทนต่อการชกต่อย

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง