บทความพระพุทธศาสนา

คาถาทุบตีเรามิได้ คาถาคางคก (ตีมิแตกแล) คาถานักมวย

14 กันยายน 2020 | คาถา
นักมวยไทย
นักมวยไทย

คาถาทุบตีเรามิได้

อึ งะ ฯ

  • มนต์บทนี้ ท่านว่าภาวนาไว้เเถิด ศัตรูทุบตีเรามิได้แล

คาถาคางคก (ตีมิแตก)

วะอะสิยะอะ ฯ

  • มนต์บทนี้ ใช้เสกว่าคางคกหรือหมากเหน็บเอว
  • ตีเรามิแตก มิเจ็บ วิเศษยิ่งนัก