บทความพระพุทธศาสนา

คาถาจับมิติด คาถาไม่ให้คนอื่นสามารถจับตัวเราได้

14 กันยายน 2020 | คาถา
คาถาปลาไหล คาถามวยปล้ำ
คาถาจับมิติด คาถาไม่ให้คนอื่นสามารถจับตัวเราได้

คาถาจับมิติด

อึ อะ ฯ

  • มนต์บทนี้ ท่านว่าให้ภาวนาไว้ คนจับเรามิได้