บทความพระพุทธศาสนา

คาถานารีอุปถัมภ์ คาถาผู้หญิงติด คาถาหาคนอุปถัมภ์

21 สิงหาคม 2020 | คาถา
เสน่ห์ดึงคนรักกลับมา
เสน่ห์ดึงคนรักกลับมา

อิติปาระมิตาติงสา อิติสัพพัญมาคะตา อิติโพธิ มนุปปัตโต อิติปิโส จะเตนะโม

นะเมตตา โมกรุณา พุทปรานี ธายินดี ยะเอ็นดู ยะหันตวา ธามัวเมา พุทพาเอา นะโมพุทธายะ

วิธีใช้คาถาหาคนอุปถัมภ์

  • ทำจิตให้เป็นสมาธิ ตั้ง นะโม 3 จบ ระลึกถึงบุญกุศลที่ตนทำมา
  • ท่องบ่นก่อนออกจากบ้าน ก่อนออกไปพบปะผู้คน หรือคนที่เราอยากให้เขาช่วยเหลือ ทำให้ผู้คนมีเมตตา นารีอยากอุปถัมภ์ ช่วยเหลือ
  • ถ้าเป็นหญิงสวดคาถานี้ก่อนออกจากบ้าน ก็ทำให้ชายหรือผู้ใหญ่เอ็นดูอยากอุปถัมภ์ค้ำชู
  • สรุปคือคาถานี้สวดได้ทั้งชายหญิง เป็นการสวดเพื่อเรียกบุญบารมีที่ตนเคยทำมาให้ส่งผลมีคนคอยช่วยเหลือ
  • ผู้สวดจึงจำเป็นต้องสร้างสมบุญบารมี ทาน ศีล ภาวนา เป็นประจำ