บทความพระพุทธศาสนา

คาถาเสริมโชคลาภ ขอโชคลาภสำหรับคนที่เกิดวันพฤหัสบดี

15 มิถุนายน 2021 | คาถา
คาถาเสริมโชคลาภ ขอโชคลาภสำหรับคนที่เกิดวันพฤหัสบดี
คาถาเสริมโชคลาภ ขอโชคลาภสำหรับคนที่เกิดวันพฤหัสบดี

คาถาเสริมโชคลาภ ขอโชคลาภสำหรับคนที่เกิดวันพฤหัสบดี

ฉิมพะลี จะ มหาเถโร ยักเขเทวาภิปูชิโต โสระโห ปัจจะยาทิมหิ อะหัง วันทามิ สัพพะทาฯ

วิธีสวดคาถาเสริมโชคลาภ คนเกิดวันพฤหัสบดี

  • จัดเครื่องบูชาพระมีดอกไม้หอมเป็นต้น
  • ตั้ง นะโม 3 จบ ก่อนสวดระลึกถึงคุณพระรัตนตรัย ครูอาจารย์ เทวดาประจำกายตน เทวดาที่เคยเป็นมิตรสหายกัน
  • สวดครั้งแรกควรเริ่มสวดในวันพฤหัสบดี 19 จบ
  • วันต่อไปก็สวด

    19 จบ เช่นกัน สวดร่วมกับคาถาหรือบทสวดมนต์อื่น ๆ ได้

  • คาถานี้เป็นคาถาเสริมลาภสำหรับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีครับ เสริมลาภ หนุนลาภ แต่ไม่ได้หมายความว่าสวดแล้วลาภจะลอยมาโดยไม่ทำอะไรนะครับ ต้องทำเส้นทางที่มาของลาภด้วย คาถาจึงจะช่วยหนุน เช่น หากคุณค้าขาย คาถานี้ก็จะเสริมลาภให้กับคุณในด้านค้าขายครับ

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง