บทความพระพุทธศาสนา

ตะกรุดยันต์สุกิตติมา มหาละลวย หนุนดวง เมตตา มหานิยม

30 กรกฎาคม 2020 | เครื่องราง
ตะกรุดยันต์สุกิตติมา มหาละลวย หนุนดวง เมตตา มหานิยม
ตะกรุดยันต์สุกิตติมา มหาละลวย หนุนดวง เมตตา มหานิยม

ตะกรุดยันต์สุกิตติมา คู่นี้ จัดสร้างและอธิษฐานจิตโดยหลวงพ่อพิมพ์ วัดพฤกษะวัน จ.พิจิตร ในงานไหว้ครู ประจำปี 2563 เนื้อเงิน ขนาดยาว 2.5 นิ้ว จำนวน 400 ชุด ซึ่งท่านได้สร้างตามแบบหลวงปู่หน่าย วัดบ้านแจ้ง

สำหรับคาถาที่ลงยันต์สุกิตติมานั้นมีการทำมาตั้งแต่สมัยโบราณ แต่อาจจะเรียกแตกต่างกันบ้าง เรียกว่ายันต์ดวงบ้าง ยันต์มหาละลวยบ้าง คาถาวัวกินนมเสือบ้าง

เราอาจจะพบตะกรุดที่ลงยันต์สุกิตติมาในตลับสีผึ้งบ้าง ในน้ำมันจันทร์บ้าง ซึ่งพระเกจิในสมัยโบราณนิยมลงยันต์นี้ใส่ตลับสีผึ้ง หรือน้ำมันจันทร์ แช่ในบาตรน้ำมนต์เพื่อให้ลูกศิษย์ได้นำไปใช้

สมเด็จพระสังฆราช (แพ) วัดสุทัศน์เทพวราราม พระองค์ท่านใช้ยันต์สุกิตติมาคู่กับยันต์บารมี 30 ทัศ ซึ่งจะมีลักษณะเป็นกลีบบัวบานแล้วจึงลงอักขระ ด้านหนึ่งจะอยู่ที่ก้นขันน้ำมนต์ ส่วนอีกด้านหนึ่งจะอยู่ที่ฝาขันน้ำมนต์ กล่าวง่าย ๆ คือมียันต์ประทับหน้ากับยันต์ประทับหลัง หรือยันต์หนุนหน้าหนุนหลังนั่นเอง ที่เรียกว่ายันต์ดวงเพราะนิยมลงยันต์นี้ไว้ด้านหลังพระปิดตาที่มาจากคาถาบทว่า สุ กิ ติ มา สุ ภา จาโร สุ ปา ก โต ยัส ส สี มา ว เจ ติ โร เกส โร วา อ ส ม ภิ โต กล่าวกันว่าเป็นพระคาถาที่พระมหาสังกัจจายน์ใช้อธิษฐานปิดตาเข้าอภิญญาสมาบัติ เมื่อท่านออกจากสมาบัติแล้วเกิดลาภผลขึ้นมากมาย หรือลาภผลย่อมเกิดขึ้นแก่ผู้ได้ทำบุญกับท่านหลังจากที่ท่านได้ออกจากสมาบัติแล้ว

ตะกรุดสุกิตติมา (ตะกรุดคู่เมตตา) ของหลวงปู่หน่าย วัดบ้านแจ้ง

หลวงปู่หน่าย พระเกจิชื่อดังแห่งวัดบ้านแจ้ง จังหวัดอยุธยา ท่านใช้ยันต์นี้ลงเป็นตะกรุด เรียกว่าตะกรุดยันต์สุกิตติมา เพื่อให้ศิษย์ได้นำไปใช้ ส่งผลด้านเมตตา มหานิยม หนุนดวงไม่ให้ตกต่ำ มีกินมีใช้ไม่อดอยาก ตะกรุดยันต์สุกิตติมาของหลวงปู่หน่ายจะมีสองดอกร้อยรวมกันไว้ด้วยกัน ประมาณว่าตะกรุดยันต์ตัวผู้และตะกรุดยันต์ตัวเมีย ท่านจะแช่ในน้ำมันหอม เพื่อให้ศิษย์ได้นำไปใช้

คาถา บูชาตะกรุดสุกิตติมาของหลวงปู่หน่าย และ ตะกรุดสุกิตติมา หลวงพ่อพิมพ์

คาถา ยันต์สุกิตติมาตัวผู้

สุกิตติมา สุภาจาโร สุสีละวา สุปากะโต ยัสสะสิมา วิเจธิโร เกสะโรวา อะสัมภีโต

คาถา ยันต์สุกิตติมาตัวเมีย

สุทโธทะนะ สุโตพุทโธ สุรักเขหิ สุรักขิโต โสนาเมนะ สุชาสังโธ สะธาโตหิ วินยายุโต

พุทธคุณตะกรุดสุกิตติมา

  • เมตตา มหานิยม
  • หนุนดวงไม่ให้ตกต่ำ
  • ส่งเสริมการทำมาหากิน มีกินมีใช้ไม่มีอด
  • ส่งเสริมด้านอำนาจบารมี
  • ส่งเสริมด้านยศตแหน่ง
  • เรียกคนให้มาสนใจ

ใช้ตะกรุดคู่ยันต์สุกิตติมา ส่งเสริมความรัก มหาเสน่ห์

จะเห็นว่าตะกรุดยันต์สุกิตติมานั้น เป็นตะกรุดคู่ คือตัวผู้ตัวเมีย และพุทธคุณนั้นทำให้คนรักคนหลง แม้เกลียดกันแค่ไหนก็กลับมารักกันได้ประหนึ่งเสือยอมให้วัวกินนมได้ ผมจึงคิดว่า ลองเขียนชื่อของเราและคนที่เรารัก สอดเข้าในตะกรุดแล้วอาราธนาบูชาด้วยคาถาเช้าค่ำ น่าจะส่งเสริมความรักให้เหนียวแน่นได้ หรือที่เคยเกลียดกัน ทะเลาะกันก็กลับมาคืนดีกันได้ ลองนำไปใช้ดูครับ เพราะท่านกล่าวมาแต่โบราณว่ายันต์สุกิตติมานั้นมีคุณมากมาย ฝอยท่วมหลังช้าง แล้วแต่ผู้มีปัญญาจะนำไปใช้

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง