บทความพระพุทธศาสนา

ฟังกี่ครั้ง ดูกี่ทีก็ถูก COVID-19 เพราะกรรมของมนุษย์นั่นแหล่ะดึงมา

17 มีนาคม 2020 | VIDEO
COVID-19 เพราะกรรมของมนุษย์

กรรม คือการกระทำ ที่ทำทางกาย วาจา และทางใจ

คนทุกวันนี้ทำกรรมไม่ดีง่ายมาก จนกลายเป็นเรื่องปกติก็มี เช่น ไปเบียดเบียนสัตว์ ไปฆ่าสัตว์ จะสัตว์ป่า สัตว์บ้าน สัตว์เลี้ยงก็คือกรรม บางทีไปรุกที่แย่งที่อยู่เขา ซึ่งเขาอยู่โดยปกติ เราก็ไปเบียดเบียนเขา เป็นกรรมชั่ว ที่ส่งผลชั่ว

ในโลกออนไลน์ หลายคนทำกรรมอย่างไม่รู้ตัวก็มี อย่างเห็นคนอื่นนำภาพพระสงฆ์พร้อมขวดโซดามาโพสต์ เห็นแค่นั้นก็ด่าแล้ว กล่าวหาว่าท่านดื่มสุรา นี่ก็เป็นกรรม ตนเองทำเองแล้วไม่พอยังไปชวนคนอื่น ไปโพสต์เพื่อดึงดูดคนอื่นมาทำกรรมอีกด้วย ผลของกรรมจึงตกต่อคนหมู่ใหญ่ กรรมแม้เล็กน้อยก็ส่งผลได้ หากเรามีกรรมดีไม่มากพอ

เห็นคนอื่นได้รับความวิบัติ เราก็ไปกดไลค์ไปด่าไปซ้ำเดิมเขา นี่ก็เป็นกรรมอย่างหนึ่ง ซึ่งมันจะส่งผลถึงท่านแบบที่ท่านเองก็ไม่รู้ตัว อยู่ ๆ วันหนึ่งอาจจะถูกออกจากงาน ถูกใส่ร้าย เพราะกรรมที่เราทำดึงดูดมานั่นเอง

เราควรมีเมตตาใน 3 สถาน

  1. เมตตาต่อสรรพสัตว์ทั่วไป แม้ว่าจะเป็นสัตว์น้อยใหญ่ ในบ้าน ในป่าก็ตาม ต่างก็รักชีวิต เขาไม่ได้เกิดมาเพื่อให้ใครทำร้ายหรือกินเป็นอาหาร
  2. เมตตาต่อเพื่อนมนุษย์ด้วย ทำอะไรก็ประกอบด้วยเมตตา แบ่งปันซึ่งกันและกัน หากรู้ว่าตนเดินทางมาจากที่เสี่ยงต่อโรค COVID-19 ก็ต้องรู้จักเมตตาต่อผู้อื่น โดยการบอกความจริงต่อสังคม และกักตนเอง 14 วัน
  3. เมตตาต่อตนเอง รู้จักดูแลตนเอง รักษาสุขภาพของตนเอง ทำร่างกายให้แข็งแรง สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อย ๆ ท่านอาหารที่สุกและสะอาด

เราไม่สามารถล้างกรรมชั่วที่ผ่านมาได้ แต่วิธีที่ดีที่สุด คือหยุดทำ และทำกรรมดีให้มาก ๆ ยิ่งขึ้น มากกว่ากรรมชั่วที่เคยทำมา กรรมชั่วนั้นก็จะไม่มีกำลังหรือไม่มีโอกาสให้ผล

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง