บทความพระพุทธศาสนา

ทำบุญสามารถสะเดาะเคราะห์กรรมได้ไหม ? ทำไมต้องทำบุญ

2 มีนาคม 2020 | ธรรมะคุ้มครอง
ทำบุญง่าย ๆ อนุโมทนาบุญ
ทำบุญง่าย ๆ อนุโมทนาบุญ

ทำบุญสามารถสะเดาะเคราะห์หรือลบล้างกรรมเก่าที่ไม่ดีได้ไหม นี่คือเป็นคำถามจากหลายคน แต่ส่วนมากแล้วจะเป็นคำถามจากคนที่ไม่ค่อยได้ทำบุญ หรือมั่นใจว่าตนเองมีบุญมากพอแล้ว มั่นใจว่าตนเองปฏิบัติตามคำสอนได้อย่างถูกต้องแล้ว

คำว่า ทำบุญ ความหมายง่าย ๆ ก็คือการทำความดี ทางกาย วาจา และใจ เขตบุญในทางพระพุทธศาสนา ได้แก่ ทาน ศีล ภาวนา ต้องอยู่ในกรอบ 3 ประการหลักนี้

คำว่า สะเดาะ ท่านให้ความหมายอยู่ 2 ประการ ได้แก่

 1. ทำให้หลุดออกด้วยคาถาอาคม. ตัวอย่าง “สะเดาะกลอน สะเดาะโซ่ตรวน”
 2. ทำให้หมดไป หรือบรรเทาเบาบางลง. ตัวอย่าง “ทำบุญสะเดาะเคราะห์”

คำว่า เคราะห์ ท่านให้ความหมายอยู่อย่างน้อย 4 ประการ ได้แก่

 1. ใช้เรียกเรียกดาวที่ไม่มีแสงสว่างในตัวเอง ตามหลักดาราศาสตร์
 2. ใช้เรียกดาวเฉพาะ 9 ดวง เรียกว่าดาวนพเคราะห์ ตามหลักโหราศาสตร์
 3. สิ่งที่นำผลมาให้แก่บุคคลโดยอยู่นอกเหนือเหตุผล. “เคราะห์ดี เคราะห์ร้าย”
 4. มักใช้ในทางไม่ดี. “ฟาดเคราะห์ มีเคราะห์”

คำว่า กรรม ท่านให้ความหมายดังนี้

 1. การกระทำที่ส่งผลร้ายมายังปัจจุบัน หรือในอนาคต, ผลของการกระทำ, เช่น กรรมตามสนอง, การกระทำที่ประกอบด้วยเจตนา เช่น ทำกรรมดี ทำกรรมชั่ว.
 2. เคราะห์, บาป, เช่น กรรมของสัตว์โลก.
 3. ความตายในคำว่า ถึงแก่กรรม.
 4. การ, การกระทำ, กิจ, เช่น พลีกรรม กิจกรรม.
 5. ในด้านไวยากรณ์ หมายถึง ผู้ถูกกระทำ เช่น แมวจับหนู หนูเป็นกรรมของประโยคนี้.

ทำบุญสะเดาะเคราห์กรรม ความหมายโดยรวม จึงน่าจะเป็นว่า ทำบุญหรือทำความดีเพื่อให้กรรมที่ไม่ดีหลุดพ้นไปหรือเบาบางลงไป

บทความนี้ผมจะไม่กล่าวว่าทำบุญอย่างไร โดยวิธีใด แต่อย่างที่เข้าใจง่าย ๆ บุญในทางพระพุทธศาสนา ต้องอยู่ในทาน ศีล ภาวนา ถ้าอยู่ในเขตบุญสามประการนี้ คุณจะไปให้ทานที่ไหนในต่างประเทศ รักษาศีลในบ้านในป่าในวัดในต่างประเทศ ภาวนาในห้องนอน ในบ้าน ในป่า ในต่างประเทศ ก็ได้บุญทั้งนั้น เป็นหญิงหรือชาย คฤหัสถ์หรือบรรพชิตก็ได้บุญเช่นกัน ขอให้ถูกวิธีเท่านั้นเอง

ประเด็นต่อมา สามารถสะเคราะห์กรรมได้ไหม สามารถแก้กรรมเก่าได้ไหม ลบล้างกรรมเก่าได้ไหม ถ้าให้ตอบตรง ๆ ตามความเข้าใจของผมที่ได้ศึกษามา ก็คือแก้ไม่ได้ ลบไม่ได้ แต่ไม่ได้หมายความว่าการทำบุญนั้นจะไม่ส่งผลกระทบต่อกรรมเก่านะครับ อย่าไปคิดว่าไหน ๆ ก็ทำชั่วแล้วแก้ไม่ได้แล้วก็ทำชั่วให้สุด ๆ ไปเลย นั่นเป็นการทำที่เพิ่มความเดือดร้อนให้แก่ตนเองและผู้อื่นเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ โดยที่ไม่เกิดประโยชน์อันใด

เราลบล้างกรรมเก่าไม่ได้ แก้กรรมชั่วที่เคยทำมาแล้วไม่ได้ แต่เราสามารถทำกรรมดีหรือบุญที่เรากำลังทำอยู่ในขณะนี้ ให้มีกำลังมากกว่า ให้มากกว่า จนกรรมเก่านั้นไม่มีโอกาสให้ผล กรรมเก่าก็ยังเป็นกรรมเก่า แต่มันมีโอกาสให้ผลหรือส่งผล เพราะเราทำความดีมากกว่า ทำบุญให้มีอำนาจมากกว่า กรรมไหนมากกว่า กรรมนั้นก็ส่งผลก่อน เราทำกรรมดีมากกว่า กรรมดีนั้นก็จะข่มกรรมชั่วไม่มีโอกาสให้ผล หรืออาจจะกลายเป็นอโหสิกรรมไปก็ได้ มีตัวอย่างมากมาย อย่าง พระองคุลิมาลฆ่าคนเป็นร้อยเป็นพันแต่ก็ไม่ตกนรกเพราะกรรมดีคืออรหัตผลมีกำลังมากกว่า ปิดประตูอบายทั้งปวง กลายเป็นอโหสิกรรม มีแต่เศษกรรมเล็กน้อยเท่านั้นที่มีโอกาสส่งผล เช่น เดินไปไหน อาจจะโดนด่าหรือโดนขว้างด้วยท่อนไม้เพราะชาวบ้านยังเข้าใจว่าเป็นโจรอยู่ ส่วนอบายภูมิไม่มีอโอกาสให้ผลแน่นอน

มีพระบรมราโชวาทว่า “ในบ้านเมืองนั้น มีทั้งคนดีและคนไม่ดี ไม่มีใครที่จะทำให้ทุกคนเป็นคนดีได้ทั้งหมด การทำให้บ้านเมืองมีความปกติสุข เรียบร้อยจึงมิใช้การทำให้ทุกคนเป็นคนดี หากแต่อยู่ที่การส่งเสริมความดี ให้คนดีปกครองบ้านเมือง และคุมคนไม่ดี ไม่ให้มีอำนาจไม่ให้ก่อความเดือดร้อนวุ่นวายได้”

การกระทำ หรือกรรมก็เหมือนกัน เราไม่สามารถล้างกรรมเก่าได้ก็จริง แต่เราสามารถทำกรรมใหม่ซึ่งเป็นกรรมดีก็คือทำบุญนั่นเอง ให้บุญมีกำลังมากกว่า และให้บุญนั้นส่งผลข่มกรรมชั่ว ไม่ให้กรรมชั่วมีโอกาสส่งผลได้

ฉะนั้น การทำบุญไม่ขาดทุน ทำบุญบ่อย ๆ ทำให้บุญให้มาก ทำบุญให้มีกำลังข่มกำชั่วไว้ด้วยบุญนั้น

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง