บทความพระพุทธศาสนา

ถวายพรมเช็ดเท้า อานิสงส์ ส่งให้ขจัดขับไล่เคราะห์กรรมออกไป

2 มีนาคม 2020 | สังฆทาน
ถวายพรมเช็ดเท้า บอกเล่าอานิสงส์ ตรงไปที่ไหนก็มีแต่คนต้อนรับ
ถวายพรมเช็ดเท้า บอกเล่าอานิสงส์ ตรงไปที่ไหนก็มีแต่คนต้อนรับ

พรมเช็ดเท้าเป็นด่านแรกที่เราจะเดินเข้าไปในตัวบ้าน จนถึงมีการเขียนว่าว่า “Welcome หรือ ยินดีต้อนรับ” ที่พรมเช็ดเท้า

ประโยชน์ของพรมเช็ดเท้า

 • ใช้สำหรับเช็ดทำความสะอาดเท้าก่อนเดินเข้าไปในตัวบ้าน หรือบริเวณต้องรักษาความสะอาด
 • พรมเช็ดเท้าช่วยดักจับฝุ่นละอองและรอยเปื้อนที่ติดมากับเท้า ก่อนที่สิ่งเหล่านั้นจะผ่านเข้ามาภายในตัวบ้านหรือพื้นที่ที่ต้องรักษาความสะอาดไว่
 • แต่อย่างไรก็ตาม นานเข้าพรมเช็ดเท้าก็สะสมของฝุ่นละอองของสกปรกไปเรื่อย ๆ อย่าลืมทำความสะอาด ซัก นำผึ่งแดด หรือเปลี่ยนผ้าเช็ดเท้าใหม่

เราควรถวายพรมเช็ดเท้าในโอกาสใด

 • ถวายพรมเช็ดเท้าได้ในทุกโอกาส
 • ถวายพรมเช็ดเท้าแก่วัดที่สร้างใหม่
 • ถวายพรมเช็ดเท้าประจำกุฏิวิหาร ศาลา ที่สร้างใหม่ หรือที่ยังไม่มี
 • ถวายพรมเช็ดเท้าเพื่อเปลี่ยนพรมเช็ดเท้าเก่า
 • ถวายพรมเช็ดเท้าเป็นบริวารกฐิน ผ้าป่า
 • ถวายพรมเช็ดเท้าเพื่อเป็นการทำบุญสะเดาะเคราะห์

คำถวายพรมเช็ดเท้า

อิมานิ มะยัง ภันเต ปาทะปุญฉะนานิ สะปะริวารานิ ภิกขุสังฆัสสะ โอโณชะยามะ สาธุโน ภันเต ภิกขุสังโฆ อิมานิ ปาทะปุญฉะนานิ สะปะริวารานิ ปะฏิคคัณหาตุ อัมหากัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ

ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวาย เครื่องเช็ดเท้า พร้อมทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระภิกษุสงฆ์ ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับ ซึ่งเครื่องเช็ดเท้า พร้อมทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ เพื่อประโยชน์ เพื่อความสุข แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลนานเทอญ

แต่ท่านสามารถใช้คำถวายสังฆทานแบบสามัญได้ โดยใช้คำว่า วัตถูนิ หรือสังฆทานานิ หรือปรึกษาพระสงฆ์ผู้รับสังฆทานก็ได้ ท่านจะว่านำเอง

อานิสงส์ของการถวายพรมเช็ดเท้า

สำหรับการถวายพรมเช็ดเท้านั้น เชื่อว่ามีอานิสงส์ตามแต่อธิษฐาน สำหรับผู้เขียนขออนุโมทนาด้วยกับผู้ถวาย และขอให้ได้รับอานิสงส์เป็นต้นว่า

 • เป็นผู้ไปไหนก็ตาม มีแต่บุคคลต้อนรับ คำว่าต้อนรับไม่ได้หมายความว่าออกมายืนเรียงแถวต้อนรับ หมายความว่ายินดีที่เรามา ไม่รังเกียจที่เรามา ต้อนรับด้วยรอบยิ้ม ความจริงใจ และอาหารการกินที่อยู่อาศัย
 • เป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรง
 • เป็นผู้ไม่มีโรคภัย โดยเฉพาะโรคจากฝุ่นละออง หรือการแพ้ฝุ่น
 • ขอให้หมดเคราะห์โศก เคราะห์กรรมไหนหลุดได้ ขอให้หลุดไป เหมือนดังทุกครั้งที่เราเช็ดเท้า หรือพระ / ชาวบ้านใช้พรมที่เราถวายเช็ดฝุ่นให้หลุดไป
 • มีบ้าน สถานที่อยู่อาศัย สะอาด น่าอยู่ บุคคลในบ้านยิ้มแย้มแจ่มใส ปราศจากโรคภัย

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง