บทความพระพุทธศาสนา

ถวายพรมปูพื้น อานิสงส์ นั่งนอนราบรื่น สุข ทุกข์ไม่มี

9 กรกฎาคม 2019 | สังฆทาน
พรมปูพื้น
พรมปูพื้น

พรมปูพื้น คือพรมสำหรับปูพื้นกุฏิ วิหาร อุโบสถ ศาลาปฏิบัติธรรม ลองนึกภาพดูถ้ามามีคนมาปฏิบัติธรรมที่วัด มาไหว้พระที่โบสถ์แล้วพวกเขาได้เดินบนที่นุ่ม ๆ นั่งในที่ไม่ขรุขระ นุ่มสบายจะรู้สึกดีแค่ไหน ไม่ต้องกังวลเรื่องสะดุดล้ม กราบไหว้พระอย่างสบายใจ ใครมาก็ได้ใช้ คนถวายได้อานิสงสฺผลบุญเต็ม ๆ

เราควรถวาย พรมปูพื้น ในโอกาสใด

 • ถวาย พรมปูพื้น แก่วัดที่กำลังสร้างใหม่
 • ถวาย พรมปูพื้น แก่กุฏิ วิหาร โบสถ์ ศาลา ที่กำลังสร้างใหม่
 • ถวาย พรมปูพื้น เป็นบริวารกฐิน ผ้าป่า
 • ถวาย พรมปูพื้น ในวันเกิดของตน
 • ถวาย พรมปูพื้น เพื่ออุทิศบุญให้แก่ผู้ล่วงลับจากไป
 • ถวาย พรมปูพื้น เพื่อเป็นการทำบุญ สร้างเสริมบารมีให้แก่ตนเอง
 • ถวาย พรมปูพื้น เพื่อเป็นการทำบุญสะเดาะเคราะห์ แก้กรรม แก้ดวงตก แก้ปีชง

คำถวาย พรมปูพื้น

ยัคเฆ ภันเต สังโฆ ปะฏิชานาตุ มะยัง อิมัง โกชะวัง สะปะริวารัง พุทธัสสะ ปูชะนัตถายะ อิมัสมิง (อ่านว่า อิมัสสะหมิง) อุโปสะถาคาเร นิยยาเทมะ สาธุ โน ภันเต อะยัง พุทธัสสะ ปูชะนัตถายะ โกชะวะทานัสสะ อานิสังโส อัมหากัญเจวะ มาตาปิตุอาทีนัญจะ ปิยะชะนานัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ สังวัตตะตุ ฯ

ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ขอพระสงฆ์จงรับทราบ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอมอบถวายพรมปูพื้น พร้อมกับของบริวารนี้ไว้ในอุโบสถนี้ เพื่อเป็นพุทธบูชา ขออานิสงส์แห่งการถวายพรมปูพื้น เพื่อเป็นพุทธบูชานี้ ของข้าพเจ้าทั้งหลาย จงเป็นไปเพื่อประโยชน์ เพื่อความสุข แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วย แก่ปิยชนทั้งหลายมีมารดาบิดาเป็นตนด้วย ตลอดกาลนาน เทอญ ฯ

ผ้าม่าน
พรมปูพื้น

อานิสงส์ของการถวาย พรมปูพื้น

อานิสงส์เหล่านี้เป็นความเชื่อของผู้เขียนเอง แต่ก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ ไม่ขัดกับหลักพระพุทธศาสนา ทำบุญย่อมได้บุญ อานิสงส์แห่งบุญย่อมส่งผลเป็นที่น่าพอใจ ขอให้ท่านผู้ที่ทำการถวายพรมปูพื้นอุโบสถ ศาลา กุฏิ วิหารแก่วัด อธิษฐานบุญตามปรารถนา หรือให้ได้อานิสงส์ดังต่อไปนี้

 • เป็นผู้มีความสบายกายสบายใจในเวลานั่งนอนที่ไหนก็ตาม
 • ขอให้เป็นผู้ที่หลับง่าย ไร้กังวล นั่นเป็นลักษณะของคนที่มีจิตใจสมบูรณ์ ไม่เป็นทุกข์ ไร้ความกังวล
 • เกิดที่ไหนก็ตาม ให้มีที่อยู่ที่อาศัย ที่นั่งที่นอนแสนสบาย
 • ถ้าเกิดเป็นคนขอให้เกิดในตระกูลที่สูง เกิดเป็นเทวดาก็มีวิมานที่สวยงาม น่ารื่นรมย์
 • เกิดมามีทรัพย์สมบัติ เหมือนถูกจัดไว้ให้ มีคนคอยเชื่อเหลือตลอด
 • มีบริวารมากมาย มีคนนับหน้าถือตา เป็นที่เกรงขามของคนทั่วไป
 • มีสุขภาพแข็งแรง ไร้โรคาพยาธิต่าง ๆ โดยเฉพาะโรคเกี่ยวกับกระดูก เส้นเอ็น

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง