บทความพระพุทธศาสนา

การเลือกประคดเอว บริขารคู่กาย ถวายพระภิกษุสงฆ์

5 เมษายน 2020 | สังฆทาน
การเลือกประคดเอว บริขารคู่กาย ถวายพระภิกษุสงฆ์
การเลือกประคดเอว บริขารคู่กาย ถวายพระภิกษุสงฆ์

ประคด คือเครื่องคาดเอวของภิกษุสามเณร ซึ่งใช้รัดยึดสบงไว้เวลานุ่ง ก็เหมือนที่เราใช้เข็มขัดนั่นแหล่ะครับ

ประคดรัดเอว นิยมใช้ด้ายถักเป็นแผ่นเหมือนเข็มขัด มีสายโยงที่ปลายทั้งสองข้างสำหรับผูกเข้าด้วยกันเวลาใช้งาน มีขนาดยาวประมาณเมตรครึ่งถึงสองเมตร

ประคดรัดเอวที่พระภิกษุสามเณรนิยทใช้ โดยมากทำจากผ้าไหม เพราะมีขนาดไม่ใหญ่จนเกินไป ใช้งานง่าย ไม่รู้สึกเจ็บมากนัก รักษารูปทรงของผ้าได้ดี และควรที่จะเลือกถวายประคดเอวที่เข้ากับสีจีวรของท่าน (ต่างกันก็ไม่เป็นไร ไม่ผิด ถวายได้ และใช้ได้เช่นกัน)

ทำบุญด้วยอะไรให้แฟนกลับมา อยากให้แฟนกลับมาเหมือนเดิม

เขียนว่า ประคด หรือ ประคต

พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช) ป.ธ. ๙ ราชบัณฑิต วัดราชโอรสาราม กรุงเทพฯ ได้เขียนไว้ในพจนานุกรมเพื่อการศึกษาพุทธศาสน์ ชุด คำวัด, พ.ศ. 2548 โดยใช้คำว่า “ประคด”

การเลือกประคดเอว บริขารคู่กาย ถวายพระภิกษุสงฆ์
การเลือกประคดเอว บริขารคู่กาย ถวายพระภิกษุสงฆ์

นี้เป็นภาพตัวอย่างประคดเอวจากเพจ : บริขาร งานฝีมือชั้นครู ประคตไหมแท้ทอมือ

ถวายประคดเอว อานิสงส์ไม่เลวร้าย อยากให้อะไรอยู่กับเรา จงรัดไว้