ถวายป้ายวัด ป้ายบอกทาง อานิสงส์ไม่หลงทาง ทำอะไรก็สำเร็จ เหมือนมีผู้ชี้นำ

ถวายป้ายวัด ป้ายบอกทาง อานิสงส์ไม่หลงทาง ทำอะไรก็สำเร็จ เหมือนมีผู้ชี้นำ
ถวายป้ายวัด ป้ายบอกทาง อานิสงส์ไม่หลงทาง ทำอะไรก็สำเร็จ เหมือนมีผู้ชี้นำ

ป้ายเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับหน่วยงานหรือองค์กร เพื่อเป็นเครื่องบ่งบอกว่าองค์กรนั้นทำอะไร ตั้งอยู่ที่ไหน นอกจากนั้นป้ายอาจจะแสดงเวลาเปิดปิดการให้บริการของสถานที่นั้น ๆ ด้วย

ป้ายที่แสดงชื่อหน่วยงาน ทำให้ง่ายต่อการค้นหา สะดวกแก่การเดินทางไป ช่วยทำให้ผู้คนเดินทางไปสะดวกยิ่งขึ้น ถือว่าป้ายเป็นประโยชน์ต่อสถานที่และบุคคลผู้ที่จะมายังสถานที่นั้นด้วย

ป้ายวัด ก็มีความสำคัญต่อวัดไม่น้อย นอกจากบอกชื่อวัด สถานที่ตั้งแล้ว ป้ายวัดยังแสดงถึงมั่นคงถาวรของวัดหรือสถานที่ปฏิบัติธรรมนั้น ๆ ด้วย

วัดบางแห่งอาจจะใช้ป้ายเป็นจุดแสดงความน่าสนใจของสถานที่เพื่อดึงดูดตาเป็นที่น่าจดจำของผู้ที่เดินทางเข้ามาภายในวัด หรือบางคนเมื่อเดินทางเข้ามาทำบุญ เยี่ยมชมวัดแล้วก็ใช้ป้ายวัดเป็นจุดถ่ายรูป เช็คอิน

ถวายป้ายวัด ป้ายบอกทาง อานิสงส์ไม่หลงทาง ทำอะไรก็สำเร็จ เหมือนมีผู้ชี้นำ
ถวายป้ายวัด ป้ายบอกทาง อานิสงส์ไม่หลงทาง ทำอะไรก็สำเร็จ เหมือนมีผู้ชี้นำ

เราควรถวายป้ายในโอกาสใด

  • ถวายป้ายวัดแก่วัดที่กำลังสร้างใหม่ที่ยังไม่มีป้ายวัด
  • ถวายป้ายวัดแก่วัดที่ป้ายเก่าชำรุดและกำลังจะทำป้ายวัดใหม่
  • ป้ายบอกอาคารสถานที่ต่าง ๆ ภายในวัด เช่น ทางไปห้องน้ำ ทางไปอุโบสถ ศาลาเป็นที่ฟังธรรม ถ้าสร้างถวายวัดได้ เราก็ควรที่จะสร้างถวาย
  • ส่วนป้ายบอกทางไปวัด เราก็สามารถสร้างถวายได้ตามจุดที่ควรจะมีป้ายบอกทาง

คำถวายป้ายวัด

กำลังรวบรวมข้อมูล หรือใช้คำถวายเสนาสนะแทนก็ได้เช่นกันครับ เพราะป้ายถือว่าเป็นส่วนประกอบของเสนาสนะที่อยู่อาศัย ป้ายเป็นที่สิ่งเติมเต็มเสนาสนะ หรือสถานที่ให้สมบูรณ์

ถวายป้ายวัด ป้ายบอกทาง อานิสงส์ไม่หลงทาง ทำอะไรก็สำเร็จ เหมือนมีผู้ชี้นำ
ถวายป้ายวัด ป้ายบอกทาง อานิสงส์ไม่หลงทาง ทำอะไรก็สำเร็จ เหมือนมีผู้ชี้นำ

อานิสงส์ของการถวายป้าย

การทำป้ายสถานที่ เป็นการเพิ่มเติมแต่งสถานที่ให้สมบูรณ์ เป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่บุคคลอื่น แม้ป้ายบอกทางก็เช่นกันเหมือนเป็นการบอกทางให้แก่คนหลง เป็นการสร้างความสะดวกสบายง่ายต่อการเดินทางของผู้สัญจรไปมา การสร้างป้ายการถวายป้ายจึงเชื่อว่าเป็นบุญไม่น้อย เกิดอานิสงส์ตามแต่อธิษฐาน เป็นต้นว่า

  • ทำกิจการใดก็สำเร็จได้โดยง่าย ไร้อุปสรรค แม้มีอุปสรรคก็มีคนให้การช่วยเหลือ
  • เดินทางไปที่ใดก็ปลอดภัย ได้รับการต้อนรับ
  • เป็นผู้มีชื่อเสียงดีงาม เป็นที่รู้จัก
  • เป็นที่รักของคนทั้งหลาย
  • เป็นผู้มีหน้าที่การงานดี มียศตำแหน่ง
  • ถ้าทำธุรกิจ บริษัท ร้านค้า ก็จะมีความเจริญรุ่งเรือง มีคนรู้จักธุรกิจเรามากขึ้น มีคนอุดหนุนไม่ขาดสาย
เห็นว่าบทความนี้มีประโยชน์ โปรดแชร์....

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง