ถวายชักโครก หมดทุกข์โศกโรคภัย

ถวายชักโครก หมดทุกข์โศกโรคภัย
ถวายชักโครก หมดทุกข์โศกโรคภัย

ชักโครกของประจำห้องส้วม และห้องส้วมนี้แล ได้ชื่อว่า ห้องสุขา

ถวายชักโครก ห้องส้วมแก่วัด

ผมรู้จักพี่คนหนึ่งซึ่งอาศัยอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา พี่คนนี้เป็นสายบุญหนักเรื่องการให้ทานถวายความสะดวกแก่พระภิกษุภายในวัด ไม่ใช่แค่พระในวัดเท่านั้น แม้กับอุบาสกอุบาสิกาที่เดินทางมาทำบุญที่วัด พี่เขาก็ให้ความช่วยเหลือ ให้คำปรึกษาปัญหาชีวิตติดขัดอะไรปรึกษาเขาได้ บางคนไม่สะดวกในการเดินทางมาทำที่วัด พี่เขาก็อาสาไปรับส่งในบางโอกาสที่สามารถทำได้

พี่ใจบุญคนนี้ นอกจากชอบทำบุญกับวัดที่อยู่ใกล้แล้วยังชอบเดินทางไปทำบุญต่างวัดซึ่งอยู่ต่างรัฐอีกด้วย หลายครั้งต้องนั่งเครื่องบินไปและพักที่อยู่วัดนั้นหลายวัน โดยมากจะเดินทางไปช่วยงานทำบุญกฐิน ผ้าป่า หรืองานผูกพัทธสีมา เป็นต้น

เมื่อพี่เขาได้ไปทำพักทำบุญที่วัดใดก็ตาม สิ่งหนึ่งที่พี่เขาทำคือการเดินเข้าไปสำรวจในห้องน้ำ ถ้าห้องน้ำไหนมีชักโครกเก่าพี่เขาก็จะซื้อมาเปลี่ยนถวายให้กับทางวัด ซึ่งชักโครกในสหรัฐที่เขาซื้อเปลี่ยนมีราคาอยู่ที่ประมาณ 300-700 เหรียญสหรัฐ วัดหนึ่งมีห้องน้ำ 3-5 ห้อง พี่เขาก็เปลี่ยนให้หมดทุกห้อง ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าอนุโมทนาเป็นอย่างยิ่ง

ผมเองก็ไม่ได้ถามว่า ทำไมพี่เขาจึงชอบทำบุญโดยการซื้อชักโครกถวายหรือด้วยการเปลี่ยนชักโครกถวายแก่วัดนั้น ๆ แต่นึกถึงคำโบราณที่ว่า ห้องส้วม เป็นที่ปลดปล่อยทุกข์ เป็นที่ปลดปล่อยสิ่งไม่ดีที่เราไม่ต้องการแล้ว คนทั้งหลายเมื่อรู้สึกอึดอัดเพราะร่างกายต้องการขับของเสียออกก็ต้องเข้าไปห้องส้วม เมื่อขับของเสียออกแล้วก็รู้สึกโล่งสบาย ด้วยเหตุนั้น จึงเรียกห้องส้วมอีกอย่างว่า ห้องสุขา

ถวายชักโครก หมดทุกข์โศกโรคภัย
ถวายชักโครก หมดทุกข์โศกโรคภัย

อานิสงส์ของการถวายชักโครก ห้องน้ำ-ห้องส้วม-ห้องสุขา

คนโบราณกล่าวว่า การถวายชักโครก หรือ ห้องส้วม ห้องสุขา มีประโยชน์เป็นอย่างมาก เป็นที่ต้องการของคนทั้งหลาย หมายความว่าใคร ๆ ก็ใช้ ใคร ๆ ก็เข้าห้องส้วมกันทุกคน เมื่อมีคนใช้มาก ก็มีประโยชน์มากต่อมหาชนส่วนรวม เมื่อมีประโยชน์มากจึงกล่าวว่ามีอานิสงส์มาก อานิสงส์ของการถวายส้วม การสร้างส้วมนั้น เป็นต้นว่า

 • ส่งผลให้คนที่ทุกข์ใจมาก ก็จะคลายทุกข์ โศก โรค ภัย ต่าง ๆ ลงไปได้
 • ทำให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง มีความสุข
 • ทำให้ทุกข์หนัก ๆ หรือมีเจ้ากรรมนายเวรหนัก ๆ คลี่คลายไปได้
 • ไปไหนมีแต่ต้อนรับ
 • เป็นคนมีชื่อเสียงดีงาม
 • พบเจอแต่สิ่งที่ดี ๆ ในชีวิตทั้งภพนี้และภพหน้า
 • เป็นที่รักของคนทั้งหลาย
 • ผิวพรรณผ่องใส
 • เป็นผู้มีบริวารมาก เป็นที่พึ่งของคนอื่นได้
 • หากดวงตก เคราะห์ไม่ดี ดวงไม่ดี เชื่อว่าถวายห้องส้วม หรือล้างห้องส้วมให้กับวัดกลับทำให้ดวงดีขึ้นได้
 • ไม่เป็นโรคที่ไม่มีทางรักษาหาย คือไม่ตาย ไม่ทรมานเพราะโรคภัยเบียดเบียน

บทความที่เกี่ยวข้อง >>>>ถวายห้องน้ำ-ห้องส้วม-ห้องสุขา อานิสงส์ ส่งให้หมดทุกข์โศก ไร้โรคภัย

เห็นว่าบทความนี้มีประโยชน์ โปรดแชร์....

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง