บทความพระพุทธศาสนา

ไม่เคยเห็นหน้าพระพุทธเจ้า แล้วจะทำให้นึกถึงพระพุทธเจ้าได้อย่างไร

2 มีนาคม 2020 | ธรรมะคุ้มครอง, พระเครื่อง
พระพุทธรูป
พระพุทธรูป

ไม่เคยเห็นหน้าพระพุทธเจ้า แล้วจะทำให้นึกถึงพระพุทธเจ้าได้อย่างไร

มีน้องคนหนึ่งที่ส่งข้อความมาปรึกษษาวิธีใช้เครื่องรางของขลัง วิธีการสวดพระคาถาต่าง ๆ หรือการทำพิธีต่าง ๆ ผมก็แนะนำว่า จะเป็นพิธีอะไรก็ตาม จะเกี่ยวกับพระหรือไม่เกี่ยวก็ตาม เบื้องต้นให้ตั้งนะโม 3 หน เพื่อให้เราไม่หลุดจากสรณคมน์ ไม่หลุดจากความเคารพนับถือต่อพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นพระบรมครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย แต่นั้นก็ระลึกถึงพระคุณของพระรัตนตรัย พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ พ่อแม่ ครูอาจารย์ผู้มีพระคุณทั้งหลาย

น้องก็ถามว่า “ไม่เคยเห็นพระพุทธเจ้า จะระลึกถึงท่านได้อย่างไร?”

ผมก็ตอบไปว่า “ก็อย่างที่พูดมา ให้ระลึกถึงพระคุณของท่าน ไม่ใช่ระลึกถึงหน้าของท่าน เหมือนอย่างที่เราเห็นอะไรที่ดีงาม เราก็ยกย่องคนทำทั้งที่เราไม่เคยเห็นหน้า นี่ก็คือการระลึกถึงคุณ หรือเราเดินไปเห็นขยะที่คนอื่นทิ้ง เปลือกกล้วยที่คนอื่นทิ้งไว้ แล้วเราเหยียบล้ม เราก็นึกด่าคนทำทั้งที่เราไม่เคยเห็นหน้า การนึกถึงคุณของผู้อื่นก็เหมือนกัน หากนึกไม่ออกว่าคุณของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างไร ก็สวดบทพุทธคุณ ก็ได้ หรือการที่น้องได้เข้ามาสอบการใช้คาถาต่าง ๆ ก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งของคุณพระพุทธเจ้าก็ได้ การที่พ่อแม่เลี้ยงเรามาใหญ่โตดีมีคุณธรรม นอกจากพ่อแม่เลี้ยงเรามาแล้ว ส่วนหนึ่งอาจจะเป็นคุณของพระพุทธเจ้าก็ได้ เพราะพ่อแม่ก็ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้า คำสอนของพระพุทธเจ้าก็มาจากพระสงฆ์ พระสงฆ์ก็ศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้า พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์เกี่ยวข้องกันแบบนี้”

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง