บทความพระพุทธศาสนา

เหรียญเสมาธรรมจักร ท่านพ่อลี วัดอโศการาม สมุทรปราการ

29 กุมภาพันธ์ 2020 | พระเครื่อง
เหรียญเสมาธรรมจักร ท่านพ่อลี วัดอโศการาม สมุทรปราการ
เหรียญเสมาธรรมจักร ท่านพ่อลี วัดอโศการาม สมุทรปราการ (ภาพนี้ใช้ประกอบบทความเท่านั้น)

เหรียญเสมาธรรมจักร เลี่ยมทอง (ทองจริงหรือเปล่าผมไม่ได้ถาม) ท่านพ่อลี วัดอโศการาม สมุทรปราการ เหรียญนี้ผมก็ได้ภาพมากจากเพื่อนคนเดียวกันกับ พระใบโพธิ์ ท่านพ่อลี ครับ ผมใช้ภาพในการประกอบบทความในการเขียนบทความเท่านั้น ไม่ได้นำลงขาย หรือใช้ภาพเป็นเครื่องยืนยันความแท้เก๊แต่อย่างใด

เหรียญเสมาธรรมจักรหลังท่านพ่อลี หรือพระสุทธิธรรมรังสีคัมภีรเมธาจารย์ (พระอาจารย์ลี ธมฺมธโร) วัดอโศการาม จ. สมุทรปราการ ท่านเป็นพระกรรมฐานสายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ซึ่งท่านพ่อลีในสมัยที่อยู่กับหลวงปู่มั่นท่านได้รับยกย่องว่าเป็นผู้ที่มีพลังจิตสูง เป็นผู้มีความเด็ดเดี่ยวอาจหาญยิ่งนัก เต็มเปี่ยมด้วยคุณธรรมมีศีลเป็นต้น ท่านพ่อลี ได้เป็นผู้ริเริ่มสร้างวัดขึ้นที่สมุทรปราการ โดยตั้งชื่อว่าวัดอโศการาม สร้างให้เป็นวัดป่าสายกรรมฐานหลวงปู่มั่นวัดแรกในแถบเมืองหลวง นอกจากนั้นท่านยังได้จัดงานฉลอง 25 พุทธศตวรรษ ที่วัดอโศการามอีกด้วย โดยนิมนต์พระเถระสายกรรมฐานมาร่วมงานมากมาย มีพุทธศาสนิกชนมาร่วมงานอย่างหนาแน่นเป็นประวัติการณ์

สำหรับเหรียญเสมาธรรมจักร ท่านพ่อลีนั้นท่านได้จัดสร้างขั้นในปี พ.ศ. 2503 เพื่อใช้แจกเป็นที่ระลึกในงานสร้างโบสถ์
– มีเนื้อ ทองคำจำนวน 2 เหรียญ
– เนื้อเงินจำนวน 500 เหรียญ
– เนื้อทองแดงอีกประมาณ 5,000 เหรียญ

เหรียญเสมาธรรมจักรนี้มี 3 บล็อก ได้แก่
– บล็อกเรียบ
– บล็อกแตกหนึ่ง
– บล็อกแตกสอง

เหรียญเสมาธรรมจักรของท่านพ่อลีนับว่าเป็นเหรียญที่แสดงถึงข้อปฏิบัติด้านธรรมะ หากพิจารณาตามก็จะพบกับความสงบสุขในรสแห่งพระธรรมได้

  1. ด้านล่างของเหรียญเสมาธรรมจักรเป็นรูป ปู ปลา กุ้ง หอย ที่กำลังพากันกัดกินดอกบัวที่อยู่ใต้โคลนตม ท่านเปรียบได้กับบุคคลที่ยังวนอยู่ในวัฏฏะ
  2. ถัดขึ้นมาเป็นรูปของพระสาวกทั้งห้ารูปนั่งอยู่บนแท่นที่สูงเหนือโคลนตม ซึ่งท่านเปรียบได้ศีลาธิคุณห้าประการอันจะปฏิบัติให้หลุดพ้นจากวัฏฏะได้
  3. อักขระโดยรอบทั้งสี่ตัว คือ ทุ สะ นิ มะ ซึ่งย่อมาจากอริยสัจสี่ความจริงอันประเสริฐของพระอริยเจ้าสี่ประการได้แก่ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค
  4. วงล้อธรรมจักรซึ่งมีแปดก้านซึ่งหมายถึงมรรคที่มีองค์แปดประการ เป็นธรรมที่นำพาสู่ความพ้นจากทุกข์
  5. ศูนย์กลางของเหรียญเสมาธรรมจักรเป็นรูปองค์สมเด็จพระศาสดาสัมมาสัมพระพุทธเจ้าในปางปฐมเทศนาอยู่ ประทับอยู่ในวงกลมสื่อความหมายถึงโลกแห่งพระนิพพานอันเป็นแดนแห่งความพ้นจากทุกข์
  6. เหรียญนี้จัดทำเป็นรูปเสมา สื่อความหมายถึงโลกแห่งพระพุทธศาสนามีใบเสมาเป็นเครื่องหมายแสดงถึงขอบเขตและสัญลักษณ์เฉพาะ

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง