บทความพระพุทธศาสนา

พระพิมพ์ใบโพธิ์ เนื้อดิน หลวงพ่อลี วัดอโศการาม สมุทรปราการ

29 กุมภาพันธ์ 2020 | พระเครื่อง
พระพิมพ์ใบโพธิ์ เนื้อดิน หลวงพ่อลี วัดอโศการาม
พระพิมพ์ใบโพธิ์ เนื้อดิน หลวงพ่อลี วัดอโศการาม (ภาพนี้ใช้ประกอบบทความเท่านั้น)

สำหรับพระพิมพ์ใบโพธิ์ เนื้อดิน หลวงพ่อลี วัดอโศการาม องค์ผมได้ภาพมาจากเพื่อนครับ ผมเองก็ยอมรับว่าไม่ถนัดนัก ฉะนั้น หากผิดผลาดประการใด ถือว่าเป็นภาพประกอบบทความที่ไม่ได้สร้างความเสียหายให้แก่ผู้ใดสะครับ

แต่โดยส่วนตัวผมแล้ว จากการที่คลุกคลีอยู่กับการสร้างพระของครูบาอาจารย์สายวัดป่าแล้ว ท่านมักจะสร้างพระหลากหลายพิมพ์ หลากหลายแบบ หลากหลายเนื้อตามที่ได้มา เพราะท่านสร้างแจก สร้างตามความศรัทธาของท่าน สร้างเป็นอนุสสติ สร้างพระเพื่อใช้กิจกรรมนี้เป็นอารมณ์แห่งพระกรรมฐาน ไม่ให้อารมณ์ตกไปในที่อื่น ให้อารมณ์อยู่กับพระ อยู่จิตที่เป็นกุศล พระจึงหลากหลายพิมพ์ หลากหลายนี้ เพราะสร้างมาเรื่อย ๆ หลายยุคครับ

พระเนื้อดินที่ทำเป็นใบโพธิ์นี้ ท่านเรียกว่า “พระโพธิจักร” สื่อความหมายเป็นพระพุทธรูปปางแสดงพระธรรมจักรประดิษฐ์อยู่ในใบโพธิ ต่อมาเนื่องจากมีเหตุบางประการ ท่านจึงได้เปลี่ยนมาเป็นพระพุทธรูปปางสมาธิ แต่ก็ยังคงประดิษฐานอยู่ในใบโพธิ์เช่นเดิม ท่านพ่อลีได้กล่าวไว้ในหนังสือประวัติของท่านว่า ในคืนวันหนึ่งอันเงียบสงัดได้เกิดนิมิตน่าอัศจรรย์ซึ่งท่านกำลังนั่งพิมพ์พระพุทธรูปอยู่ ได้ปรากฏมีพระบรมธาตุองค์หนึ่งเสด็จมาอยู่บนเตียงนอน มีสัณฐานคล้ายรูปพระใบโพธิที่ท่านกำลังพิมพ์อยู่ แต่พระใบโพธิ์ที่กำลังพิมพ์อยู่นั้นเป็นปางแสดงพระแสดงธรรมจักร คือยกพระหัตถ์ทั้งสองข้างขึ้นเป็นแบบแสดงพระธรรมเทศนา จึงได้เรียกว่าพระพิมพ์ “พระโพธิจักร”

ท่านพ่อลี ธัมมธโร วัดอโศการาม จังหวัดสมุทรปราการ ท่านเป็นศิษย์อาวุโสรุ่นแรก ๆ ของหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต สรีระสังขารของท่านยังคงเก็บรักษาในโลงทองบนวิหารในวัดอโศการาม เชื่อกันว่าอดีตชาติของท่านคือพระเจ้าอโศกมหาราชผู้สร้างคุณูปการแก่พระพุทธศาสนามากมาย

พระเครื่องของท่านพ่อลีนั้น หากสร้างในปี พ.ศ. 2500 ซึ่งเป็นพิธีใหญ่ฉลอง 25 ศตวรรษ นับว่าเป็นพิธีรใหญืยิ่งนัก ท่านจัดที่วัดอโศกราม จ.สมุทรปราการ เป็นพิธีใหญ่ที่ได้มีพระสายกรรมฐานศิษย์หลวงปู่มั่นมารวมงานมากมาย ซึ่งมีภาพงาน 25 ศตวรรษนี้ปรากฏบนฝาผนังอุโบสถวัดโศการามอยู่ สำหรับรายนามพระสายกรรมฐานที่มาร่วมงานนั้น เป็นต้นว่า

 1. พระอาจารย์สิงห์ ขันตยาโม วัดป่าสาละวัน นครราชสีมา
 2. หลวงพ่อลี วัดอโศการาม สมุทรปราการ
 3. หลวงปู่ฝั้น อาจาโร วัดถ้ำขาม สกลนคร
 4. หลวงปู่ตื้อ อจลธมฺโม วัดอรัญญวิเวก บ้านข่า นครพนม
 5. หลวงปู่ชอบ ฐานสโม วัดป่าสัมมานุสรณ์ วังสพุง เลย
 6. หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี วัดหินหมากเป้ง หนองคาย
 7. หลวงปู่สาม อกิญจโน วัดป่าไตรวิเวก สุรินทร์
 8. หลวงตามหาบัว วัดบ้านตาด
 9. หลวงปู่หลุย วัดถ้ำผาบิ้ง
 10. หลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง
 11. หลวงปู่หลอด วัดใหม่เสนา
 12. ท่านพ่อเฟื่อง วัดธรรมสถิต
 13. หลวงปู่เจี๊ยะ วัดภูริทัตฯ
 14. หลวงปู่ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร
 15. หลวงปู่ขาว วัดถ้ำกลองเพล
 16. หลวงปู่เทศก์ วัดหินหมากเป้ง
 17. เจ้าคุณแดง วัดป่าประชานิยม
 18. หลวงปู่ดูลย์ วัดบูรพาราม
 19. หลวงปู่อ่อน ญานสิริ
 20. หลวงปู่แว่น วัดถ้ำพระสบาย
 21. พระอาจารย์จวน แห่งภูทอก ฯลฯ

ทั้งหมดที่กล่าวมานี้ล้วนเป็นศิษย์หลวงปู่มั่นมั่น ภูริทัตโต กล่าวได้ว่าเป็นการรวมตัวของศิษย์หลวงปู่มั่นครั้งใหญ่อีกครั้งหนึ่งในประวัติศาตร์

พุทธคุณ พระโพธิจักร ใบโพธิ์

สำหรับพุทธคุณของพระโพธิจักร ใบโพธิ์นั้น ผมเชื่อ เด่นด้านส่งเสริมปัญญาการเรียนรู้ ทั้งการเรียนรู้ทางโลกและทางธรรม ทางโลกส่งเสริมด้านความคิดสร้างสรร เสริมหน้าที่การงานให้รุ่งเรือง ส่วนทางธรรมนั้น หากนำเป็นแนวทางแห่งการปฏิบัติด้านสมาธิจิต ย่อมได้สมาธิที่เร็วขึ้น ไม่มีติดขัด เหมือนดังมีผู้ชี้หนทางสว่างให้

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง