บทความพระพุทธศาสนา

7 วิธีการจัดหิ้งพระในบ้านด้วยตนเอง จัดหิ้งพระดีมีโชคลาภ

1 มีนาคม 2020 | พระเครื่อง
การวางตำแหน่งหิ้งพระ การจัดหิ้งพระในบ้านด้วยตนเอง
การวางตำแหน่งหิ้งพระ การจัดหิ้งพระในบ้านด้วยตนเอง

การวางตำแหน่งหิ้งพระ หรือการจัดหิ้งพระนี้ผมว่าจะเขียนแล้วผมไม่มีภาพประกอบ ครับที่บ้านผมไม่มีหิ้งพระครับ ภาพประกอบนี้ผมนำมาจากเว็บไซต์ pixabay เป็นอันว่าแม้ไม่มีภาพประกอบก็ตาม แต่เมื่อท่านได้อ่านแล้วก็จะพอมองเห็นภาพว่าควรจัดวางหิ้งพระอย่างไร

หิ้งพระ เป็นจุดที่ตั้งสิ่งที่เราเคารพนับถือเป็นอย่างยิ่ง คือพระพุทธรูป ฉะนั้น เพื่อความเป็นสิริมงคล เพื่อเจริญก้าวหน้าของผู้อยู่อาศัย เพื่อความสบายใจ ควรเลือกวางหิ้งพระให้เหมาะสมกับสถานที่

วิธีการจัดหิ้งพระในบ้านด้วยตนเอง

 1. หันหิ้งพระไปทางทิศตะวันออกหรือทางทิศเหนือ
  ทิศตะวันออกเป็นที่พระพุทธเจ้าประทับนั่งหันพระพักตร์ไปด้านทิศตะวันออกในคืนที่ตรัสรู้ จึงถือว่าเป็นทิศแห่งความรู้แจ้ง เป็นทิศขจัดความมืดบอดในชีวิตให้ออกไป ส่วนทิศเหนือเชื่อมาแต่โบราณว่าเป็นทิศของสิ่งศักดิ์ หากตั้งวางสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปทางทิศเหนือเชื่อว่าจะทำให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นเพิ่มพลังมากยิ่งขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม พระอาจารย์ผมกล่าวว่า หากทิศไม่สามารถหันหิ้งพระ หรือโต๊ะหมู่บูชาไปทางทิศตะวันออกหรือทิศเหนือไม่ได้ ก็ให้ถือบ้านเป็นหลัก บ้านหันไปทางทิศไหน ก็ตั้งหิ้งพระหรือโต๊ะหมู่หันไปด้านทิศนั้น ซึ่งบ้านแต่โบราณมาก็นิยมหันไปทางทิศตะวันออกอยู่แล้ว ข้อนี้ เราได้ 3 หลักในการหันหิ้งพระ หรือโต๊ะหมู่บูชา คือ 1. ทิศตะวันออก 2. ทิศเหนือ 3. หันไปทางเดียวกับบ้าน หมายกับคนที่นำพระพุทธรูปมาตั้งในที่ทำงาน ตนเองหรือโต๊ะทำงานหันไปทางทิศไหน ก็จะตั้งพระพุทธรูปให้ไปทางทิศนั้นด้วย ส่วนมากอยู่ข้างหลังโต๊ะทำงาน
 2. หันหิ้งพระไปทางประตูของบ้านหรือประตูของห้อง
  ข้อนี้ก็สอดคล้องกับข้อที่ 1 ที่ว่า หันไปหิ้งพระไปทางเดียวกับบ้าน เชื่อว่าหากหันหิ้งพระ โต๊ะหมูบูชาไปทิศทางเดียวกับประตูใหญ่เข้าบ้านแล้ว ทำให้พลังอำนาจของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยคุ้มครองเราอย่างเต็มที่ คุ้มครองผู้ที่ก้าวผ่านประตูเข้ามา อีกทั้งยังสร้างความน่าเกรงขามให้แก่ผู้ที่มาเยือนอีกด้วย
 3. หิ้งพระต้องอยู่สูง
  หิ้งพระต้องอยู่ในที่สูง และเหมาะสม สูงอย่างน้อยต้องเสมออกขึ้นไป แต่คนโบราณนิยมวางหิ้งพระไว้สูงเหนือศีรษะขึ้นไป
 4. หิ้งพระต้องอยู่ในที่เหมาะสม
  หิ้งพระต้องอยู่ในที่โล่ง ไม่ใช่มุมอับ ไม่ใช่จุดที่มีกลิ่นคาวอาหาร หรือเขม่าควัน ไม่อยู่ใต้บันได ไม่อยู่ใต้ราวตากผ้า
 5. หิ้งพระต้องสะอาดอยู่เสมอ
  หิ้งพระเป็นอยู่ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ฉะนั้นต้องทำให้สมกับฐานะ หิ้งพระต้องสะอาดอยู่เสมอ ไม่มีฝุ่น หรือเศษดอกไม้ที่เหี่ยวแห้ง หากมีการจุดธูป หรือเทียนก็ต้องทำความสะอาดอยู่เสมอ
 6. ห้ามวางสิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องบนหิ้งพระ
  สิ่งใด ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับพระที่เราบูชา ห้ามนำขึ้นไปวางบนหิ้งพระ เช่น แว่นตา ปากกา นาฬกา เป็นต้น ก็ไม่ควรถอดไปวางไว้บนหิ้งพระ
 7. ไม่ควรตั้งหิ้งพระหันหน้าเข้าบ้าน หรือหันหลังไปทางประตูเข้าบ้าน
  ตามที่ผมได้กล่าวไว้ในข้อ 2 ควรหันหิ้งพระไปทางประตูบ้าน หรือทางเดียวกับบ้าน แต่ไม่ควรหันหิ้งพระสวนกับบ้านหรือสวนกับประตู อาจจะไม่เป็นผลดีต่อผู้อยู่อาศัย พลังงานในบ้านอาจจะปั่นป่วน ทำให้ผู้อยู่อาศัยเจ็บป่วยได้