บทความพระพุทธศาสนา

ปล่อยวาง เสียบ้าง พระพุทธเจ้าสอนให้ปล่อยวาง?

14 กุมภาพันธ์ 2020 | ธรรมะคุ้มครอง
ปล่อยวาง เสียบ้าง พระพุทธเจ้าสอนให้ปล่อยวาง
ปล่อยวาง เสียบ้าง พระพุทธเจ้าสอนให้ปล่อยวาง

ปล่อยวาง เสียบ้าง พระพุทธเจ้าสอนให้ปล่อยวาง?

พอมีเรื่องเกิดขี้นกับพระพุทธศาสนา มีคนเขียนภาพล้อเลียนพระรัตนตรัย พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ หรือบางคนถ่ายรูปแสดงอาการไม่เหมาะไม่ควรต่อพระพุทธรูป แล้วมีพุทธศาสนิกชนคนรักพระศาสนาบางกลุ่มออกมาต่อว่า คัดคาดว่าปฏิบัติไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสมต่อพระพุทธรูป ที่นี้ก็จะมีคนบางคนหรือบางกลุ่มทำตนเป็นผู้บรรลุธรรมแย้งว่า ปล่อยวาง อย่ายึดมั่นถือมั่น พระพุทธเจ้าสอนให้ปล่อยวาง

การปล่อยวางเป็นเรื่องธรรมะ แต่การกล่าวจาบจ้วงหรือกระทำอะไรที่มันผิดต่อกฎกติกา การล่วงละเมิดคนอื่น ชุมชนอื่นมันเป็นเรื่องของรเบียบวินัย กฎกติกาทางสังคม สังคม โลกเขาสมมติหรือเป็นที่รับรู้กันว่านี่เป็นรูปของพระพุทธเจ้าหรือสื่อถึงพระพุทธเจ้า ก็ต้องเคารพกติกากัน ผมไม่ได้บอกว่าพระพุทธรูปคือพระพุทธเจ้า แต่ผมหมายความว่าเป็นที่รับรู้กันว่าสื่อถึงพระพุทธเจ้าที่ชาวพุทธเคารพน้บถือ เหมือนธงชาติ เพลงชาติ ไม่ใช่ประเทศชาติ ไม่ใช่คนในชาติ แต่สื่อถึงประเทศชาติ สื่อถึงคนในชาตินั้น ๆ

พวกที่ว่าปล่อยวาง ๆ คุณควรเริ่มปล่อยวางที่ตัวคุณก่อนไหมล่ะ ถ้าคุณอ้างว่าปล่อยวาง โอนเงินเข้าการกุศลทั้งหมดสิ คุณไม่รู้หรือคุณละโลกนี้ไปแล้วคุณเอาไปไม่ได้ ปล่อยวางสิ สละลูกเมียคุณให้คนอื่นสิ คุณไม่รู้นั่นไม่ใช่ของคุณ หากใครมาทำร้ายคุณ ขโมยของของคุณ คุณก็ไม่โกรธ ไม่แจ้งความนะ เพราะคุณปล่อยวาง นั่นไม่ใช่คุณ เป็นแค่น้ำลมไฟเท่านั้น

แต่พระพุทธศาสนา สอนให้รู้จักสมมติทั้งสอง ได้แก่ สมมติสัจจะ จริงโดยสมมติ เช่น ลูกเรา เมียเรา ตัวเรา ทรัพย์สินของเรา พ่อแม่เรา คู่ครองเรา เมื่อเกิดมาบนโลกนี้ เขารับรู้ว่ากันอย่างนี้ เราต้องเข้าใจ และยอมรับในกติกา ไม่งั้นพระพุทธเจ้าจะมาสอนศีลห้าทำไม ถ้าพระพุทธเจ้าไม่ยอมรับว่า นั่นคือชีวิตเขา ชีวิตเรา นั่นทรัพย์เขาทรัพย์เรา นั่นคู่ครองเขาคู่ครองเรา โลกยอมรับกันอย่างไร ตกลงกติกากันอย่างไร ก็ต้องเข้าใจและปฏิบัติตามกติกานั้น ไม่ใช่มาอ้างว่าปล่อยวางแล้วไปทำร้ายคนอื่น ไปล่วงเกินคนอื่น อ้างว่าพระเจ้าสร้างโลกแล้วไปแย่งชิงเอาแผ่นดินคนอื่น บ้านคนอื่น แบบนี้ไม่ได้ อีกประการ ปรมัตถสัจจะ จริงโดยปรมัตถ์ อันนี้ละเอียดหน่อย จริงตามสภาพเป็นจริง เช่น รูป นาม ซึ่งผมจะไม่อธิบาย โลกนี้ มนนุษย์ถ้าทุกคนเข้าใจสัจจะทั้งสองประการนี้แล้ว จะวางตัวได้อย่างถูกต้อง รู้อันไหนควรปล่อยวาง หรืออันไหนต้องปฏิบัติตามกติกาของสังคม

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง