บทความพระพุทธศาสนา

พูดกันจัง ต้องรู้จักปล่อยวางบ้างสิ แต่การปล่อยวางต้องใช้ให้ถูกที่ถูกเวลาด้วย

18 กุมภาพันธ์ 2022 | ธรรมะคุ้มครอง
นั่งสมาธิ ภาวนา
นั่งสมาธิ ภาวนา

การปล่อยวางต้องใช้ให้ถูกที่ถูกเวลาด้วย

เรื่องที่ปล่อยวางก็ปล่อยนี้เป็นธรรมะ แต่บางเรื่องต้องเป็นตามกฏติกา อย่ามาอ้างปล่อยวาง ถ้าใครคนหนึ่งขับรถฝ่าไฟแดง แล้วถูกตำรวจเรียกตรวจพบไม่มีใบขับขี่อีก จึงแจ้งว่า “นี่คุณขับรถโดยไม่มีใบอนุญาตขับขี่และฝ่าไฟแดงด้วย ผิดกฎหมาย ตามกฎต้องอย่างนี้ ๆ” ชายผู้ขับรถ “คุณตำรวจ ผมปล่อยวางแล้ว ผมไม่กลัวตาย ชีวิตนี้เป็นอนิจจัง ผมไม่ยึดมั่นถือมั่นแล้ว ปล่อยผมเถอะ” ถามว่าจะมีตำรวจประเทศไหนที่จะรับคำอ้างว่าปล่อยวางแล้วบอกว่าไม่ผิดกฎหมาย

คำว่าปล่อยวางเอามาใช้ในสถานการณ์นี้ไม่ได้ พระพุทธรูป รูปอย่างนี้ สัญลักษณ์อย่างนี้เป็นที่รับรู้ รับทราบกันทั่วโลกแล้วว่าสื่อถึงอะไร ใช้ทำอะไร กล่าวได้ว่าเป็นกติกาทางสังคมแล้ว โดยเฉพาะประเทศไทยเราว่ามีไว้ทำอะไร สือถึงอะไร ควรปฎิบัติต่ออย่างไร ฉะนั้นต้องปฏิบัติให้ถูก ถ้าใครปฎิบัติไม่ถูก ปฎิบัติไม่สมควร ก็ต้องถูกต่อต้าน ถูกตำหนิทางสังคม ทางกฎหมาย

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง