บทความพระพุทธศาสนา

เหรียญ หลวงปู่ขาว อนาลโย รุ่นสิรินธร (ทรัพย์สิน) เนื้อนวะโลหะ โค๊ด ๙ ปี 2521

23 มกราคม 2020 | Slide Shows, พระเครื่อง
หลวงปู่ขาว อนาลโย
เหรียญ หลวงปู่ขาว อนาลโย รุ่นสิรินธร (ทรัพย์สิน) เนื้อนวะโลหะ โค๊ด ๙ ปี 2521

เนื่องด้วยพนักงานของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์และประชาชนผู้ที่เช่าสำนักงาน รวมทั้งอีกหลายหน่วยงานหลายท่านที่ร่วมงานกันได้มีปณิธานหนักแน่นที่จะร่วมกันในการจัดหาทุนทรัพย์ขึ้นเพื่อทูลเกล้าฯถวาย เพื่อเสด็จพระราชกุศลสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย และสืบเนื่องอันมาจากความสำเร็จในการจัดสร้างวัตถุมงคลของหลวงปู่แหวน สุจิณโณ รุ่นทูลเกล้าฯ จศ. ๑๓๓๘ เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม ปี 2519 สำหรับมอบให้เป็นที่ระลึกแก่ผู้ร่วมกับสำนักงานฯ และเพื่อโดยเสด็จพระราชกุศลสมทบมูลนิธิสายใจไทย เพียงแค่เวลาหนึ่งเดือนเศษเท่านั้นก็ได้มีพุทธศาสนิกชนที่เลื่อมใสศรัทธาต่อครูบาอาจารย์ได้มาขอบูชาอย่างมากมายและวัตถุมงคลนั้นก็ได้หมดลงในเวลาอันรวดเร็ว

เมื่อเป็นเช่นนั้น จึงมีประชาชนจำนวนมากได้เรียกร้องขอให้ทางคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาจัดสร้างวัตถุมงคลขึ้นมาอีก คณะกรรมการฯ จึงได้ประชุมทบทวนและคัดเลือกพระเถราจารย์ที่เป็นที่เคารพนับถือของมหาชนเป็นอย่างมากในขณะนั้น จึมีมติเลือกหลวงปู่ขาว อนาลโย วัดถ้ำกลองเพล หนองบัวลำภู จังหวัดอุดรธานี หลวงปู่ขาว ท่านเป็นศิษย์สายหลวงปู่มั่น มีปฏิปทาที่งดงาม เป็นที่เคารพรักของพระภิกษุสงฆ์และพุทธศาสนิกชนโดยทั่วไป ทางคณะกรรมการฯ ซึ่งได้รับความเอื้อเฟื้อจากหัวหน้าฝ่ายตำแหน่งและบรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการและ คณะเจ้าหน้าที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี จึงได้พากันไปกราบนมัสการต่อหลวงปู่ขาวและพระอาจารย์ เทสก์ เทสรังสี พระเถราจารย์ที่สำคัญยิ่งอีกองค์หนึ่งในอำเภอศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย ซึ่งเป็นศิษย์ผู้ใหญ่องค์หนึ่งของหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต เพื่อกราบนมัสการเรียนรายละเอียดถึงวัตถุประสงค์แห่งคณะ เพื่อขอสร้างเหรียญรูปเหมือนของหลวงปู่ขาว เพื่อมอบให้เป็นที่ระลึกแก่ผู้บริจาคทรัพย์โดยเสด็จพระราชกุศลสมทบมูลนิธิสายใจไทย ซึ่งก็ปรากฏว่า พระคุณเจ้าทั้ง 2 องค์ ได้อนุโมทนาในกุศลเจตนาในครั้งนี้ด้วย และท่านได้เมตตาลงอักขระเลขยันต์ต่าง ๆ ประจุพระพุทธคุณลงในแผ่นนวโลหะสำหรับนำมาเป็นชนวน นอกจากนี้แล้วทางคณะกรรมการฯ ยังได้เดินทางไปกราบนมัสการขอความเมตตาจากพระคณาจารย์ต่าง ๆ อีกหลายรูปในจังหวัด เพื่อขอให้ท่านได้ลงอักขระเลขยันต์อธิษฐานจิตเพื่อนำมารวมกับแผ่นนวโลหะชุดเดิม รวมพระคณาจารย์ที่ลงอักขระเลขยันต์ทั้งหมดเป็น 29 องค์ ซึ่งพระเถราจารย์แต่ละองค์นั้นเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของพุทธศษสนิกชนยิ่งนัก

ประธานคณะกรรมการฯ ในการจัดสร้าง ได้นำความขึ้นกราบบังคมทูลขอพระบรมราชานุญาตอัญเชิญลายพระหัตถ์พระนามาภิไธยของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรฯ สยามบรมราชกุมารี จารึกลงในด้านหลังเหรียญหลวงปู่ขาว เพื่อให้เกิดเป็นกำลังใจ เป็นมิ่งขวัญมงคลแก่ผู้บูชา

เมื่อได้ทำการสร้างเสร็จแล้ว จึงได้นำเข้าประกอบพิธีพุทธาภิเษกขึ้นที่วัดบวรนิเวศวิหารเป็นครั้งสุดท้าย ในเสาร์ที่ 1 กรกฎาคม 2521 มีพระคณาจารย์นั่งอธิษฐานจิตพุทธาภิเษกครบถ้วนตามตำรับพิธีกรรม วัดถุมงคลหลวงปู่ขาวชุดนี้จึงกล่าวได้ว่าเป็นวัตถุมงคลที่ล้ำค่ามีความสวยงามน่าบูชาเป็นอย่างยิ่ง
รายพระนามและนามพระเถราจารย์ที่ได้เมตตาลงอักขระเลขยันต์ประจุพระพุทธคุณ อธิษฐานจิตแผ่เมตตาลงในแผ่นนวะโลหะ เพื่อใช้เป็นชนวนในการจัดสร้างเหรียญหลวงปู่ขาวในครั้งนี้ (เริ่มตั้งแต่ พศ.2519-2521)
1. สมเด็จพระสังฆราชพระอริยวงศาตญาณ วัดราชบพิธฯ
2. สมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศ
3. หลวงปู่ขาว อนาลโย วัดถ้ำกลองเพล
4. หลวงปู่แหวน สุจิณโณ วัดดอยแม่ปั๋ง
5. หลวงปู่เปลื่อง วัดสุวรรณภูมิ
6. หลวงปู่อินทโชโตมหาเถร วัดยาง
7. หลวงปู่ธูป วัดสุนทรธรรมทาน(แค)นางเลิ้ง
8. หลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว
9. หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี
10. หลวงปู่ใหญ่ วัดสะแก
11. หลวงพ่อไพฑูรย์ วัดโพธิ์นิมิตร
12. หลวงพ่อเทสก์ เทสรังสี วัดหินหมากเป้ง
13. หลวงพ่อถิร วัดป่าเลไลย์
14. หลวงพ่อทองอยู่ วัดหนองพะอง
15. หลวงพ่อเต๋ วัดสามง่าม
16. หลวงพ่อเส่ง วัดกัลยาณมิตร
17. หลวงพ่อพริ้ง วัดโบสถ์โก่งธนู
18. หลวงพ่อเทียม วัดกษัตราธิราช
19. หลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี
20. หลวงพ่อสุด วัดกาหลง
21. หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง
22. หลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน
23. หลวงพ่อเชย วัดเกาะลอยเอกอุดมธาราราม
24. หลวงพ่อจวน วัดหนองสุ่ม
25. หลวงพ่อแช่ม วัดดอนยายหอม
26. หลวงพ่อบุญ วัดวังมะนาว
27. หลวงพ่อเชื้อ วัดใหญ่บำเพ็ญบุญ
28. หลวงพ่ออุตตมะ วัดวังก์วิเวการาม
29. หลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม

ข้อมูลจาก : https://www.web-pra.com/auction/show/3981320?fbclid=IwAR1nKFzr4a5uagyODVFQ6arwqrfqtbJjRUTbj_dUp1_qaUBeLN3Mn3iEW_o