บทความพระพุทธศาสนา

พระพุทธชินราช หลวงปู่ขาว อนาลโย ปี 2517 บล็อคแตก มีโค้ด

26 พฤศจิกายน 2019 | พระเครื่อง
พระพุทธชินราช หลวงปู่ขาว อนาลโย ปี 2517

พระพุทธชินราช หลวงปู่ขาว อนาลโย ปี 2517

เหรียญพระพุทธชินราช หลวงปู่ขาว อนาลโย ปี 2517 เหรียญนี้ เป็นเหรียญเนื้อนวโลหะ บล็อคแตก มีโค้ด ด้านหน้าเป็นพระพุทธชินราช ด้านหลังเรียบ มีอักขระขอม อิสวาสุ อนาลโย ๒๘ ก.พ.๑๗

ประวัติย่อ หลวงปู่ขาว อนาลโย

หลวงปู่ขาว อนาลโย เป็นพระภิกษุสังกัดคณะธรรมยุติกนิกาย ท่านเป็นพระสงฆ์ที่ได้รับความเคารพนับถือเป็นอย่างมากจากพุทธศาสนิกชนทั้งในท้องถิ่นและประเทศไทยในฐานะพระนักปฏิบัติสายของพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต

เกิด 28 ธันวาคม พ.ศ. 2431
มรณภาพ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2526
อายุ 94
อุปสมบท 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2462
พรรษา 64
วัด วัดถ้ำกลองเพล
ท้องที่ หนองบัวลำภู
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย

สานุศิษย์สำคัญของหลวงปู่ขาว อนาลโย

พระอาจารย์จวน กุลเชฏฺโฐ แห่งวัดภูทอก จ.บึงกาฬ

พระครูสุทธิธรรมรังสี พระอาจารย์เจี๊ยะ จุนฺโท วัดป่าภูริทัตปฏิปทาราม จ.ปทุมธานี

พระอาจารย์จันทา ถาวโร วัดป่าเขาน้อย จ.พิจิตร

พระอาจารย์ขาน ฐานวโร วัดป่าบ้านเหล่า จ.เชียงราย

พระอาจารย์บุญเพ็ง เขมาภิรโต แห่งวัดถ้ำกลองเพล จ.หนองบัวลำภู

พระอาจารย์บุญมา สุชีโว วัดป่าสุขเกษม จ.หนองบัวลำภู

พระอาจารย์ปรีดา (ทุย) ฉนฺทกโร แห่งวัดป่าดานวิเวก จ.บึงกาฬ

พระครูสุวิมลคุณากร พระอาจารย์บุญพิน กตปูญฺโญ วัดผาเทพนิมิต จ.สกลนคร

พระครูญาณวราจารย์ พระอาจารย์วิไลย์ เขมิโย วัดถ้ำพญาช้างเผือก จ.ชัยภูมิ

พระอาจารย์คำสุข ญาณสุโข แห่งวัดป่าซับคำกอง จ.เพชรบูรณ์

พระอาจารย์สวาท ถาวโร วัดอ่าวหมู จ.จันทบุรี

พระอาจารย์อุ่นหล้า ฐิตธมฺโม วัดป่าแก้วชุมพล จ.สกลนคร

พระปัญญาพิศาลเถร พระอาจารย์ทูล ขิปฺปปญฺโญ แห่งวัดป่าบ้านค้อ จ.อุดรธานี

พระครูมงคลญาณ พระอาจารย์คำพอง (น้อย) ปญฺญาวุโฒ แห่งวัดป่านานาชาติ รัฐเวอร์จิเนีย สหรัฐอเมกา

พระอาจารย์เสงี่ยม สมาจาโร แห่งวัดป่าดาลเทพมงคล จ.บึงกาฬ

พระเทพวิมลญาณ พระอาจารย์มหาถาวร จิตฺตถาวโร แห่งวัดปทุมวนาราม กรุงเทพฯ

สนใจบูชาวัตถุมงคล
เข้าชมเพิ่มเติ่มที่เว็บไซต์
prakumkrong.99wat.com